Grøn Biodiversitet

Vi får en vildere verden til at virke

Biodiversitet kan beskrives som den biologiske mangfoldighed i form af alt levende som dyr, svampe, planter og bakterier. Vores globale samfunds ressourceforbrug og udnyttelse af landareal er de største årsager til det ødelæggende tab af biodiversitet; biodiversitet, der er en kilde til udvikling og produktion af en lang række livsnødvendige goder og økosystem-tjenester, som gavner os mennesker.

Grøn biodiversitet er en paraply for alle vores projekter, der primært foregår på landjorden.