Habitats Cases

I Habitats brænder vi for at arbejde med naturen, for naturen.

Som rådgivende ekspertsamarbejdspartner samarbejder vi med både kunder og aktører omkring projekter, der sikrer ansvarlig hensynstagen til naturen med et forretningsudviklingsmæssigt fokus for fremme af biodiversiteten.

Vores kunder spænder bredt, lige fra små boligforeninger over kommuner som skal anlægge områder til mere vild natur, til store virksomheder med strategiske planer for en bæredygtig forretningsplan.

Nedenfor er listet et par eksempler på projekter, som Habitats har været en stor del af. Ønsker du en uforpligtende snak omkring netop dit/jeres projekt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Byudvikling og natur på Refshaleøen

I forbindelse med idekonkurrence til udformningen af Rafshaleøren, udarbejdede Habitats en raport med baggrundsviden og inspiration.

Screeningsværktøj for biodiversitetspotentiale

Med et øget fokus på biodiversitet på alle niveauer, havde Frederiksberg Kommune brug for et værktøj til at kunne kvalificerer deres proces for udpegning af nye projekter. Til det skulle der udvikles et værktøj, der kunne gøre processen mere strømlinet. Efterfølgende skulle værktøjet udbredes til andre kommuner, for at skabe et fælles begrebsapparat.

Odense Kommune

Vores samarbejde med Odense Kommune favner både kortlægningen af biodiversitetspotentialer, artsregistrering som baseline og anbefalinger af driftstiltag på pilotområder, udarbejdelse af strategiplan og løbende rådgivning. 

Og mange flere projekter…

Kontakt os her for at høre nærmere om de enkelte.

Den Vilde Byhave Pelican Self Storage

Den Vilde Byhave Pelican Self Storage

Ideen med Den Vilde Byhave er at kombinere to ellers uforenelige størrelser. For det første det mere vilde udtryk med biodiversitet og plads til, at planter og insekter samt andet liv frit kan indfinde og folde sig ud. For det andet på samtidig at skabe plads til, at...

Nakskov Havn – Hvor byen møder fjordens landskaber

Nakskov Havn – Hvor byen møder fjordens landskaber

Habitats blev i samarbejde med landskabstegnestuen 1:1 Landskab, Bertelsen & Scheving Arkitekter og norske DRMA Arkitekter, prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen Nakskov Havn, sammen med tre andre teams.  Konkurrencen om Nakskov Havn blev...

Vadestedet i Vejle

Vadestedet i Vejle

Habitats deltog hen over sommeren 2020 i samarbejde med 1:1 Landskab i den åbne idékonkurrence ’Kanten’, der inviterede til innovative bud på stormflodsbeskyttelse af Vejle.  Projektforslaget fik titlen ’Vadestedet’, og rummer et blågrønt arkitektonisk udformet...

Landartsskulputerer for Vilvorde Kursuscenter

Landartsskulputerer for Vilvorde Kursuscenter

Vilvorde Kursuscenter har i foråret 2014 fået tre Landartskulpturer. Skulpturene er skabt af træer fra den historiske have der faldt i vinterstormene 2013.Skulpturene er et led i at samtænke processer, drift og oplevelser i naturen i Vilvordes smukke historiske have....