Screeningværktøj for biodiversitetspotentiale (SBP)

Habitats rolle og indsatser

Habitats har i samarbejde med Frederiksberg Kommune udviklet et GIS-baseret screeningsværktøj til kortlægning og prioritering af de arealer, som rummer det største potentiale for at fremme og understøtte den lokale biodiversitet.

Senere blev værktøjet tilpasset og anvendt for Odense Kommune.

Resultater

I de to kommuner har værktøjet været med til at fremskynde iværksættelsen af indsatser for biodiversiteten, belyse de mange forskellige potentialer som forskellige arealer rummer. Desuden kan opgørelsen give faglig rygdækning til beslutningstagere, samt gøre fremtidige målrettede indsatser håndgribelige for organisationer der forvalter arealer.

For kommunerne blev der udarbejdet en bruttoliste af arealer, med de bedste potentialer, som indgår i den endelige kortlægning. Analysen dannede beslutningsgrundlag og kvalificerede til en udpegning af pilotprojekter på forskellige arealtyper, som I kombination med nærmere feltundersøgelse resulterede konkrete anbefalinger til, hvordan potentialet for styrket biodiversitet kan indfries i forvaltningen.

Baggrund

Med et øget fokus på biodiversitet på alle niveauer, havde Frederiksberg Kommune brug for et værktøj til at kunne kvalificerer deres proces for udpegning af nye projekter. Til det skulle der udvikles et værktøj, der kunne gøre processen mere strømlinet. Efterfølgende skulle værktøjet udbredes til andre kommuner, for at skabe et fælles begrebsapparat.

Udfordring

Hvordan kvalificeres beslutningsgrundlaget for udpegning af nye pilotprojekter på forskellige arealtyper.

Omtale

Habitats

13/11/2023

TV40000

13/11/2023
"Verden mangler virkelig nogen som både kender til problemerne, og som samtidig knokler på løsninger som samler den bedste viden og peger frem."
Rasmus Vincentz

Habitats

Screeningværktøj for biodiversitetspotentiale (SBP)

Baggrund

Med et øget fokus på biodiversitet på alle niveauer, havde Frederiksberg Kommune brug for et værktøj til at kunne kvalificerer deres proces for udpegning af nye projekter. Til det skulle der udvikles et værktøj, der kunne gøre processen mere strømlinet. Efterfølgende skulle værktøjet udbredes til andre kommuner, for at skabe et fælles begrebsapparat.

Udfordring

Hvordan kvalificeres beslutningsgrundlaget for udpegning af nye pilotprojekter på forskellige arealtyper.

Habitats rolle og indsatser

Habitats har i samarbejde med Frederiksberg Kommune udviklet et GIS-baseret screeningsværktøj til kortlægning og prioritering af de arealer, som rummer det største potentiale for at fremme og understøtte den lokale biodiversitet.

Senere blev værktøjet tilpasset og anvendt for Odense Kommune.

Resultater

I de to kommuner har værktøjet været med til at fremskynde iværksættelsen af indsatser for biodiversiteten, belyse de mange forskellige potentialer som forskellige arealer rummer. Desuden kan opgørelsen give faglig rygdækning til beslutningstagere, samt gøre fremtidige målrettede indsatser håndgribelige for organisationer der forvalter arealer.

For kommunerne blev der udarbejdet en bruttoliste af arealer, med de bedste potentialer, som indgår i den endelige kortlægning. Analysen dannede beslutningsgrundlag og kvalificerede til en udpegning af pilotprojekter på forskellige arealtyper, som I kombination med nærmere feltundersøgelse resulterede konkrete anbefalinger til, hvordan potentialet for styrket biodiversitet kan indfries i forvaltningen.

"Verden mangler virkelig nogen som både kender til problemerne, og som samtidig knokler på løsninger som samler den bedste viden og peger frem."
Rasmus Vincentz

Habitats

Omtale

Habitats

13/11/2023

TV40000

13/11/2023