Ørsted Park

Habitats rolle og indsatser

Projektet er ’Vild Med Vilje’, og skilte formidler naturpotentialet og den naturvenlige drift, der sikrer gode forhold for biodiversiteten.

Resultater

På arealet finder man i dag kvashegn, store sten og dødt ved som sikrer levesteder til insekter, de bliver tiltrukket af stedets mange hjemmehørende blomster.
Ørsteds medarbejdere kan nyde det vilde areal gennem vinduerne fra kantinen, og bruge området til motion eller en gåtur i pausen.

Baggrund

Udearealerne ved virksomheden Ørsted i Skærbæk er ændret fra at være en stor øde græsplæne til et varieret landskab med bakker, fugtige og tørre engområder og plads til naturens udvikling.

Udfordring

Omtale

Ørsted Park

Baggrund

Udearealerne ved virksomheden Ørsted i Skærbæk er ændret fra at være en stor øde græsplæne til et varieret landskab med bakker, fugtige og tørre engområder og plads til naturens udvikling.

Udfordring

Habitats rolle og indsatser

Projektet er ’Vild Med Vilje’, og skilte formidler naturpotentialet og den naturvenlige drift, der sikrer gode forhold for biodiversiteten.

Resultater

På arealet finder man i dag kvashegn, store sten og dødt ved som sikrer levesteder til insekter, de bliver tiltrukket af stedets mange hjemmehørende blomster.
Ørsteds medarbejdere kan nyde det vilde areal gennem vinduerne fra kantinen, og bruge området til motion eller en gåtur i pausen.

Omtale