Better Energy

Habitats rolle og indsatser

Habitats har stået for ideudvikling og skitsering samt hovedprojektering af projektet, som forventes færdiganlagt i foråret 2021.

Resultater

Biodiversitetsindsatsen i Blangslev solcellepark bliver udrullet som et pilotprojekt med otte nedslagspunkter, der er designet til at demonstrere, hvordan solcelleanlæg kan være med til at skabe endnu bedre betingelser for dyreliv og økosystemer. Solcelleanlæg kan fungere som vigtige økologiske trædesten. Habitats formidler også indsatsen gennem arrangementer og har bl.a. inviteret medarbejderne i Better Energy ud i et nærliggende naturområde for at indsamle vilde frø fra planter for dernæst at så dem ud på arealerne i Blangslev.

Baggrund

Better Energy har ønsket at koble anlæggelsen af en solcellepark i Blangslev i Næstved Kommune sammen med muligheden for at øge biodiversiteten.

Udfordring

Forslaget udspringer af et ønske om at kombinere hensynet til både klima, natur og mennesker i en helhedsorienteret løsning for at skabe en bedre fremtid.

Omtale

Better Energy

Better Energy

Baggrund

Better Energy har ønsket at koble anlæggelsen af en solcellepark i Blangslev i Næstved Kommune sammen med muligheden for at øge biodiversiteten.

Udfordring

Forslaget udspringer af et ønske om at kombinere hensynet til både klima, natur og mennesker i en helhedsorienteret løsning for at skabe en bedre fremtid.

Habitats rolle og indsatser

Habitats har stået for ideudvikling og skitsering samt hovedprojektering af projektet, som forventes færdiganlagt i foråret 2021.

Resultater

Biodiversitetsindsatsen i Blangslev solcellepark bliver udrullet som et pilotprojekt med otte nedslagspunkter, der er designet til at demonstrere, hvordan solcelleanlæg kan være med til at skabe endnu bedre betingelser for dyreliv og økosystemer. Solcelleanlæg kan fungere som vigtige økologiske trædesten. Habitats formidler også indsatsen gennem arrangementer og har bl.a. inviteret medarbejderne i Better Energy ud i et nærliggende naturområde for at indsamle vilde frø fra planter for dernæst at så dem ud på arealerne i Blangslev.

Better Energy

Omtale