Naturstyrelsen & Banedanmark

Habitats rolle og indsatser

Habitats er projektleder, og projektet løb fra 2017 til 2019, men fortsætter i 2020 med monitering og andre opgaver.

Resultater

I 2019 blev projektet foreløbigt afrundet med en ambitiøs konference, hvor erfaringerne fra projektet blev delt med ejere og forvaltere af infrastruktur i ind- og udland, i en samlet indsats for at øge viden arbejdet med biodiversiteten og infrastruktur.

Baggrund

InfraNatur handler om at styrke biodiversiteten på udvalgte baneterræner. Projektet udspringer af den politiske aftale om Naturpakken fra 2016, hvor der bla. var afsat midler til naturen i byen. Miljøstyrelsen valgte at bruge disse midler til at fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.

Udfordring

Drift og anlæg af baneterræner har bidraget med en helt unik naturtype til det danske landskab, og det specielle miljø har ført til, at en lang række nationalt sjældne arter i dag findes på baneterræner. Nogle arter findes endda udelukkende her i hele Danmark.

Omtale

Naturstyrelsen & Banedanmark

Baggrund

InfraNatur handler om at styrke biodiversiteten på udvalgte baneterræner. Projektet udspringer af den politiske aftale om Naturpakken fra 2016, hvor der bla. var afsat midler til naturen i byen. Miljøstyrelsen valgte at bruge disse midler til at fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.

Udfordring

Drift og anlæg af baneterræner har bidraget med en helt unik naturtype til det danske landskab, og det specielle miljø har ført til, at en lang række nationalt sjældne arter i dag findes på baneterræner. Nogle arter findes endda udelukkende her i hele Danmark.

Habitats rolle og indsatser

Habitats er projektleder, og projektet løb fra 2017 til 2019, men fortsætter i 2020 med monitering og andre opgaver.

Resultater

I 2019 blev projektet foreløbigt afrundet med en ambitiøs konference, hvor erfaringerne fra projektet blev delt med ejere og forvaltere af infrastruktur i ind- og udland, i en samlet indsats for at øge viden arbejdet med biodiversiteten og infrastruktur.

Omtale