BOLIGSELSKABET KAB

Habitats rolle og indsatser

Habitats har siden 2019 hjulpet boligselskabet KAB med at integrere biodiversitet i selskabets arbejde, og hos flertallet af de boligorganisationer selskabet består af.

Resultater

Sammen med KAB har Habitats udviklet en ’Startpakke for biodiversitets-indsatser’. Det er et værktøj der screener potentialerne i et boligområde samt i de nære omgivelser. I dialog med drift og bestyrelse udvikles så en liste med konkrete forslag til hvor og hvordan, der kan laves indsatser for biodiversitet. Screeningen bruges også som udgangspunkt for gentænkning af udearealer ved renovering i helhedsplaner mv.

Habitats arbejde med at integrere en vildere natur og højere biodiversitet hos KAB er både praktisk, biologisk og demokratisk, og har et stort potentiale.

Baggrund

KAB har, med bidrag fra Habitats, gjort biodiversitet til et fokusområde, og der arbejdes på at sikre at biodiversitet tænkes ind i både eksisterende byggeri, nybyggeri, samt i renoveringer og anlægsprojekter.

Udfordring

Omtale

BOLIGSELSKABET KAB

Baggrund

KAB har, med bidrag fra Habitats, gjort biodiversitet til et fokusområde, og der arbejdes på at sikre at biodiversitet tænkes ind i både eksisterende byggeri, nybyggeri, samt i renoveringer og anlægsprojekter.

Udfordring

Habitats rolle og indsatser

Habitats har siden 2019 hjulpet boligselskabet KAB med at integrere biodiversitet i selskabets arbejde, og hos flertallet af de boligorganisationer selskabet består af.

Resultater

Sammen med KAB har Habitats udviklet en ’Startpakke for biodiversitets-indsatser’. Det er et værktøj der screener potentialerne i et boligområde samt i de nære omgivelser. I dialog med drift og bestyrelse udvikles så en liste med konkrete forslag til hvor og hvordan, der kan laves indsatser for biodiversitet. Screeningen bruges også som udgangspunkt for gentænkning af udearealer ved renovering i helhedsplaner mv.

Habitats arbejde med at integrere en vildere natur og højere biodiversitet hos KAB er både praktisk, biologisk og demokratisk, og har et stort potentiale.

Omtale