Habitats gør verden vildere

Gennem en fagligt funderet, eksperimenterende og nysgerrig tilgang flytter vi feltet for, hvordan biodiversitet kan integreres i alle lag af et moderne samfund.

I Habitats skaber vi plads til naturen i samspil med mennesket. Vi arbejder for at få biodiversitet integreret i alle lag af det moderne samfund.

Vores kunder spænder bredt, lige fra kommuner og små boligforeninger, som skal anlægge områder til mere vild natur, til store virksomheder med strategiske planer for en bæredygtig forretningsplan.

Sund forretning og biodiversitet er dybt afhængige af hinanden

Vi guider virksomheder og andre organisationer til at integrere biodiversitet i drift og udvikling, så det skaber både biologisk og forretningsmæssig værdi.

Vi har over 12 års erfaring med naturbaseret rådgivning indenfor formgivning, udvikling, planlægning og formidling samt integrering af biodiversitet i forretningsstrategier og -ambitioner.

Strategi og forretningsudvikling

Vi hjælper til at tænke biodiversitet ind i forretningsmodellen som et samfundsansvar, en konkurrenceparameter og en løftestang for vækst, så vi sammen skaber værdi for både naturen og virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdere.

Reel impact på egne arealer

Vi har udviklet et effektivt screeningsværktøj, der giver indsigt i potentialet på jeres egne arealer. På den baggrund kan vi sammen prioritere indsatser og hjælpe jer hele vejen fra idé, design og implementering af konkrete indsatser, til drift, medarbejder/ stakeholder-engagement og formidling.

Hav- og landskabsarikitektur

I Habitats har vi over 12 års erfaring med landskabs-, vandskabs- og by-design, og er med jer gennem hele projektets forløb.

Vild viden

En vigtig indsats for biodiversiteten er viden, inspiration og udbredelse af kendskabet til, hvor vidunderlig naturen er, og hvor vigtigt det er, at vi omgående arbejder for at fremme den.

Vi har samlet inspirerende viden og tilbyder undervisning, oplæg og oplevelsesrige events i naturen.

Sådan kan du genskabe biodiversiteten under vandet, når du bygger tæt på eller i havet.

I disse årtier sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det sker flere steder, hvor tidligere industri- og fiskerihavne omdannes til blandet by med boliger, erhverv og rekreative områder. Desværre kobles infrastruktur, byggerier og anlæg sjældent direkte til et sundere og forbedret havmiljø eller til et bedre samspil mellem områdernes beboere og brugere og livet i havet.

Vi har samlet 10 virkemidler fra Bygherreforeningen og Habitats inspirationskatalog, som byudviklere og bygherrer bør overveje at få med, når de starter et nyt projekt op.

Vi finder plads til biodiversiteten, og er med jer i hele processen fra strategi over udførsel til anvendelse og omtale.

Verden har brug for vildere natur med mere liv og mangfoldighed. Biodiversitetskrisen er et samfundsanliggende, der skal tackles på alle niveauer af samfundet. Vi arbejder for at skabe plads til at naturen kan indfinde og udfolde sig, og for at skabe større forbindelse mellem natur og mennesker.