Hvorfor biodiversitet?

Et samfund med en rig og mangfoldig natur er et mere skønt og robust samfund. Naturen er både kilde til stor skønhed og glæde, samt sikrer produktionen af en lang række livsvigtige goder og økosystemtjenester.

Hvad kan du gøre for biodiversiteten

Indsatser for biodiversitet kan både handle om det biologiske og om at øge vores viden om og tilknytning til naturen. Ved omlæggelse af kortklippede græsplæner til blomstrende landskaber, styrkes insektlivet og der sikres mad til fugle og andre dyr. Samtidig kan alle, der besøger områderne, lære mere om arter og naturens udvikling.
Det er en vigtigt viden, som kan tages videre til mange andre indsatser.


Om du er fra en kommune, en virksomhed, en institution eller privat haveejer, kontakt os endelig for en uforpligtende snak om mulighederne for mere biodiversitet der hvor du er! 

KOMMUNER

Strategi, driftsændringer, involvering af borgere og visioner for større omstilling

VIRKSOMHEDER

Omdannelse af egne arealer, involvering af medarbejdere, kortlægge påvirkninger af biodiversitet og rapportering


INSTITUTIONER

F.eks. skoler, biblioteker, forvaltninger m.fl.; omdannelse af udearealer, driftsændringer og pædagogisk formidling/debat

PRIVATE

Skabe plads i haven, indsatser i lokale fællesskaber og arrangementer om bynatur

Rådgivning

Rådgivning og planlægning af drift gennem dialog og workshops.

Design planlægning

Landskabs- og bydesign med fokus på bæredygtighed og biodiversitet

Biologisk analyse

Biologisk analyse af natur- og biodiversitetspotientialer.

Oplysning

Facilitering af møder, undervisning og inddragelse samt events.

Strategi & CSR

Udvikling af strategi, målinger og rapportering og praktiske projekter.

Formidling

Nyhedsopslag, borgerkontakt og direkte formidling.

Hvem er Habitats

SKAB PLADS TIL NATUREN

Biodiversitetskrisen er lige så alvorlig som klimakrisen. Den forarmelse af naturen og tab af biodiversitet der er i gang, er ufattelig trist og får katastrofale følger for os mennesker og et væld af arter over hele kloden.”

ontakt os for at høre mere om hvad du som enkeltperson, kommune eller virksomhed kan gøre for at skabe plads til en mere vild og vidunderlig natur.