Strategi

Vi får en vildere verden til at virke

Habitats er en af erhvervslivets foretrukne strategiske samarbejdspartnere på biodiversitetsfeltet. I over 12 år har vi rådgivet alt fra små boligforeninger til de største C25 virksomheder. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at integrere og forankre biodiversitet i driften og udviklingen, så det skaber værdi for både biologisk og forretningsmæssig værdi.