Biologisk analyse

Vi får en vildere verden til at virke

En stærk biodiversitetsindsats beror på et stærkt datagrundlag. Habitats er ekspert i naturregistrering, artsregistrering og monitorering. På baggrund af vores biologiske analyser kvalificeres jeres beslutningsgrundlag, og ved hjælp af eksempelvis screeninger, bliver det nemt og overskueligt at gennemskue hvor og hvordan jeres indsatser kan have den største impact.