Publikationer

I Habitats er vi løbende med til at udvikle op området inden for fremme af biodiversitet og i den forbindelse arbejder vi ofte tæt sammen med interessenter, organisationer, virksomheder, personer m.m. for at udvikle, forske og formidle på området. Vi har derfor gennem tiden udviklet en del publikationer som frit kan benyttes til inspiration og værktøj til at forbedre forholdene for biodiversiteten, både til lands, men også til vands. 

Her på siden er fremlagt seneste publikationer, Habitats har været medvirkede til at udvikle, som du er velkommen til at downloade. 

Byudvikling og Blå biodiversitet – 2021

Havene er det mest omfattende system på Jorden, og det mest grundlæggende for livet, som vi kender det. Alt liv udspringer fra havet, og det klima og de økologiske processer, der omgiver os, spiller alle sammen med havet.

Habitats har I samarbejde med DTU Aqua, Marint Kunskapscenter Malmø og Bygherreforeningen udarbejdet et inspirationskatalog om Byudvikling og Blå biodiversitet, som udkommer i december 2021. 

Kataloget handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold ved eksempelvis at skabe stenrev og opbygge en bundvegetation, men det handler i høj grad også om at skabe samspil med samfundet ved at øge befolkningens kendskab til – og forståelse for – havet og livet heri. Vi ser et behov for at udvikle en praktisk tilgang til byudvikling i havne- og kystområder, hvor biodiversitet i havet tænkes ind i designet af bygninger og anlæg.

Hent kataloget HER.

Du er også velkommen til at tilmeld dig vores nyhedsbrev her, hvor vi i løbet af 2022 vil informere dig om nyheder og arrangementer.

Kataloget er støttet økonomisk af VELUX FONDEN.

BD Protocol – Case Blangslev (Better Energy) – 2021

For at vende det globale tab af biodiversitet, og sikre både gode samfund og en mangfoldig natur, er vi nødt til at udvikle metoder til at kvantificere naturens tilstand. Habitats har deltaget i et internationalt samarbejde om at udvikle og teste en sådan metode, beskrevet i ’Biological Diversity Protocol’ (BDP).

BDP anvender metoder fra regnskabsverdenen og beskriver hvordan man systematisk kan registrere og konsolidere effekten af indsatser for biodiversitet. Protokollen er lavet som et supplement til Natural Capital Protocol. Den er udviklet af ’Endangered Wildlife Trust’ i Sydafrika, med inputs fra eksperter fra hele verden, herunder Habitats. Der kan derudover læses mere om protokollen via link nedenfor.

CASE OG RESULTATER

Som en del af Habitats samarbejde med solenergivirksomheden Better Energy, har Habitats testet BDP-metoden i et case study på solcelleparken Blangslev. Parken er et pilotprojekt for at inddrage øget biodiversitet i klimavenlig energi og måle effekten af tiltagene over tid. Resultaterne fra brugen af metoden samler både status på biodiversitet på arealerne i dag, samt giver en ramme for at fremskrive en forventet udvikling. Resultaterne kan bruges af Better Energy på tre niveauer: Ledelses beslutning, detaljeret ESG rapportering, samt ekstern kommunikation. På online-seminaret vil Habitats lave en kort overordnet gennemgang af erfaringer med arbejdet med BDP fra solcelleparken. Arbejdet med casen har givet os uvurderlige erfaring med praktisk brug af metoden, samt et godt overblik over effekten af tiltagene for biodiversitet på stedet. Det glæder os at se, at vi kan forvente at graden af positivt aftryk på biodiversiteten (Positive Biodiversity Footprint) går fra næsten nul før anlæggelse, til omkring 20% efter anlæggelse, til ca. 25% efter 5 år, og i bedste fald helt op til 60% over 30 år.

DET VIDERE ARBEJDE

Metoden og resultaterne er et stærkt værktøj for til at planlægge, følge og formidle indsatserne for biodiversitet, og vi forventer, at den vil blive brugt mange steder, i mange sammenhænge, i en lang række lande. Brugt på den rigtige måde kan metoden være med til at løfte interessen for at investere i biodiversitet i forbindelse med større projekter, og skabe klarhed blandt investorerne for hvad de kan forvente at få ud af indsatserne for biodiversitet.

I Habitats er vi utrolig glade for at være med til den vigtige udvikling, og den store inspiration i samarbejdet med fagfolk fra hele verden, og vi er taknemmelige for at Better Energy er med på rejsen og bidrager til arbejdet med casen. Det bliver den første offentlige case hvor metoden er anvendt, og det vil helt sikkert skabe opmærksom internationalt, blandt andet i regi af EU og FN, hvor indsatserne for biodiversitet har særligt fokus lige nu.

Se mere om Biological Diversity Protocol  her

Se casen fra Better Energy Blankslev  her

Se one-pageren  her

InfraNatur etape 2 – 2018

Habitats har sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus vundet Miljøstyrelsens udbud “Natur i byen Etape II”Det betyder at vi skal fortsætte som rådgivere for Miljøstyrelsen og Banedanmark i udførelsen af InfraNatur projektet.Konkret skal vi skal vi lave basisanalyser af 14 baneterræner, hjælpe med at udpege de 7 bedst egnede projektarealer og skrive plejeplaner for de endelige projektområder. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet!

Se analysen fra Rødbyhavn  her

Se basisanalyserne  her

InfraNatur – 2017

Miljøstyrelsen har lavet en hjemmeside om natur i byen, hvor de har samlet alt officielt materiale om InfraNatur projektet. Her findes både basisanalyser og plejeplaner for projektarealerne, som Habitats har udarbejdet sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus

Se inspirationspapir  her

Se mere om indsatserne  her

Natur I byen:   Læs om InfraNatur projektet


Det gode levested – 2017

Det Gode Levested – Naturkampagne i Utterslev Mose er udviklet af Habitats ApS og ’Rikke Milbak Biologisk Rådgivning’ på opdrag af Københavns Kommune.

“Det Gode Levested”handler om hvad vi mennesker kan gøre for at bidrage til bedre levesteder for de spænden-

de arter vi deler Utterslev Mose med. Kampagnen vil vise hvordan arbejdet for gode levesteder kan bringe mennesker sammen og gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at være i fremtiden, uanset om man er lokal beboer, gæst fra resten af København og Danmark, dyr, svamp eller plante.


Nordisk rapport om grøn infrastruktur – 2017

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane miljøer’.

Rapporten handler om hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer. Rapporten er lavet for Nordisk Ministerråd, i et Nordisk samarbejde, med BioFokus fra Norge, Habitats fra Danmark og under ledelse af svenske Enetjärn Natur. Grøn infrastruktur handler om sammenhængende netværk af naturområder, med økosystemer der også giver funktioner og tjenester til en by, f.eks. regnvandshåndtering, sociale mødesteder og øget sundhed mm. Fra Danmark gives eksemplerne Skjerns Grønne Korridor, Novo Nordisk Naturpark og Lystrups klimatilpasning i kombination med øget naturværdi. Der er et stigende politisk fokus på at bruge natur i løsninger af de mange opgaver i, at skabe en velfungerende grøn og god by.

Rapporten giver 10 inspirerende eksempler fra 4 nordiske lande, og opstiller anbefalinger til hvordan der kan arbejdes mere med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

Målet med rapporten er at inspirere flere byer, kommuner og virksomheder i de Nordiske lande, til at arbejde med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

I Habitats har vi været glade for samarbejdet, og glæder os til at arbejde endnu mere med at fremme mangfoldige økosystemer, give plads til en vildere natur, og skabe gode og mere grønne byer.

Biodiversitet i byer – 2013

Idekatalog ´Biodiversitet i byer´

Habitats har udarbejdet idekataloget ‘Biodiversitet i byer’ for Naturstyrelsen. Det rummer forslag til synergier imellem biodiversitet og byudvikling. Idekataloget berører særligt biodiversitet i sammenhæng med klimatilpasning, byggeri, drift af byens grønne områder, samt den sunde by.‘Biodiversitet I byer’ er struktureret sådan, at den henvender sig overskueligt til byudviklingens mange forskellige aktører.Det er bare, at slå op og se, hvilke tiltag du kan bruge i dit daglige arbejde.

Ida Auken introducerede idekataloget under Aarhus Sustainability Festival ved et CradlePeople arrangement om C2C i byggeriet d. 12. April.

Læs mere om Biodiversitet i byer

Læs Naturstyrelsens pressemeddelelse

Erhvervsliv og biodiversitet – 2012

Brochure udarbejdet som introduktion til arbejdet med biodiversitet i virksomheder. 

Denne brochure er en introduktion til arbejdet med biodiversitet

i virksomheder. Den indeholder inspiration til indsatsområder samt en række gode case-studies fra udlandet, der viser hvordan virksomheder i forskellige brancher arbejder med dette emne.