Publikationer

I Habitats er vi løbende med til at udvikle på området inden for fremme af biodiversitet, og i den forbindelse arbejder vi ofte tæt sammen med interessenter, organisationer, virksomheder, personer m.m. for at udvikle, forske og formidle på området. Vi har derfor gennem tiden udviklet en del publikationer som frit kan benyttes til inspiration og som værktøj til at forbedre forholdene for biodiversiteten til lands, men også til vands. 

Her på siden er fremlagt de seneste publikationer, Habitats har medvirket til at udvikle. 
Du er velkommen til at downloade dem. 

Multifunctional Ecosystem Restoration in the Nordic countries – Organisational assessment of project, processes and management

Habitats are very proud and happy to share this brand new contribution to the field of ecosystem restoration in a multifunctional perspective.

This catalogue represents an awareness of the need to address the interlinkages between the various dimensions of ecosystem restoration, and a contribution towards identifying and presenting relevant case stories and their contextualised tools, methods, and guidelines. With this catalogue it is our hope that the cases and guidelines may inspire, stimulate, and support new restoration projects in the Nordic region.

The publication including a factsheet is available online here

Habitats – får en vildere verden til at virke

Habitats arbejder med en væld af forskellige projekter og kunder.

Se mere om vores værdier, kompetencer og erfaringer i denne brochure.

Udgivet maj 2022


Byudvikling og Blå biodiversitet

Habitats har I samarbejde med DTU Aqua, Marint Kunskapscenter Malmø og Bygherreforeningen udarbejdet et inspirationskatalog om Byudvikling og Blå biodiversitet. Kataloget handler om at give biodiversiteten i havet et løft, men i høj grad også om at skabe samspil med samfundet ved at øge befolkningens kendskab til – og forståelse for – havet og livet heri.

Hent kataloget  her og tilmeld dig vores nyhedsbrev  her, hvor vi i løbet af 2022 vil informere dig om nyheder og arrangementer.

Kataloget er støttet økonomisk af VELUX FONDEN.


BD PROTOCOL – CASE BLANGSLEV (BETTER ENERGY) – 2021

Som en del af Habitats samarbejde med solenergivirksomheden Better Energy har Habitats testet BDP-metoden i et case study på solcelleparken Blangslev. Parken er et pilotprojekt for at inddrage øget biodiversitet i klimavenlig energi og måle effekten af tiltagene over tid. Resultaterne fra brugen af metoden samler både status på biodiversitet på arealerne i dag, samt giver en ramme for at fremskrive en forventet udvikling.

Metoden og resultaterne er et stærkt værktøj til at planlægge, følge og formidle indsatserne for biodiversitet. Brugt på den rigtige måde kan metoden være med til at løfte interessen for at investere i biodiversitet i forbindelse med større projekter, og skabe klarhed blandt investorerne for, hvad de kan forvente at få ud af indsatserne for biodiversitet.

Se mere om Biological Diversity Protocol  her

Se casen fra Better Energy Blankslev  her

Se one-pageren  herInfraNatur etape 2 – 2018


Habitats har sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus vundet Miljøstyrelsens udbud “Natur i byen Etape II. ”Det betyder at vi skal fortsætte som rådgivere for Miljøstyrelsen og Banedanmark i udførelsen af InfraNatur projektet. Konkret skal vi skal vi lave basisanalyser af 14 baneterræner, hjælpe med at udpege de 7 bedst egnede projektarealer og skrive plejeplaner for de endelige projektområder.

Se analysen fra Rødbyhavn her

Se basisanalyserne  her

infranatur – 2017

Miljøstyrelsen har lavet en hjemmeside om natur i byen, hvor de har samlet alt officielt materiale om InfraNatur projektet. Her findes både basisanalyser og plejeplaner for projektarealerne, som Habitats har udarbejdet sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus

Se inspirationspapir  her

Se mere om indsatserne  her

Natur I byen:   Læs om InfraNatur projektet

det gode levested – 2017

“Det Gode Levested”handler om hvad vi mennesker kan gøre for at bidrage til bedre levesteder for de spændende arter vi deler Utterslev Mose med. Kampagnen vil vise hvordan arbejdet for gode levesteder kan bringe mennesker sammen og gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at være i fremtiden, uanset om man er lokal beboer, gæst fra resten af København og Danmark, dyr, svamp eller plante.

nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane miljøer’.

Rapporten handler om hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer. Rapporten er lavet for Nordisk Ministerråd, i et Nordisk samarbejde, med BioFokus fra Norge, Habitats fra Danmark og under ledelse af svenske Enetjärn Natur.

Rapporten giver 10 inspirerende eksempler fra 4 nordiske lande, og opstiller anbefalinger til hvordan der kan arbejdes mere med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

Målet med rapporten er at inspirere flere byer, kommuner og virksomheder i de Nordiske lande til at arbejde med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

biodiversitet i byer

Habitats har udarbejdet idekataloget ‘Biodiversitet i byer’ for Naturstyrelsen. Det rummer forslag til synergier imellem biodiversitet og byudvikling. Idekataloget berører særligt biodiversitet i sammenhæng med klimatilpasning, byggeri, drift af byens grønne områder, samt den sunde by. ‘Biodiversitet I byer’ er struktureret sådan, at den henvender sig overskueligt til byudviklingens mange forskellige aktører. Det er bare at slå op og se hvilke tiltag du kan bruge i dit daglige arbejde.

Ida Auken introducerede idekataloget under Aarhus Sustainability Festival ved et CradlePeople arrangement om C2C i byggeriet d. 12. April.

Læs mere om Biodiversitet i byer

Læs Naturstyrelsens pressemeddelelse

erhvervsliv & biodiversitet

Denne brochure er en introduktion til arbejdet med biodiversitet i virksomheder. Den indeholder inspiration til indsatsområder samt en række gode case-studies fra udlandet, der viser hvordan virksomheder i forskellige brancher arbejder med dette emne.


nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane miljøer’.

Rapporten handler om hvordan grøn infrastruktur i byerne både kan give mere natur og bidrage med løsninger på lokale udfordringer. Rapporten er lavet for Nordisk Ministerråd, i et Nordisk samarbejde, med BioFokus fra Norge, Habitats fra Danmark og under ledelse af svenske Enetjärn Natur. Grøn infrastruktur handler om sammenhængende netværk af naturområder, med økosystemer der også giver funktioner og tjenester til en by, f.eks. regnvandshåndtering, sociale mødesteder og øget sundhed mm. Fra Danmark gives eksemplerne Skjerns Grønne Korridor, Novo Nordisk Naturpark og Lystrups klimatilpasning i kombination med øget naturværdi. Der er et stigende politisk fokus på at bruge natur i løsninger af de mange opgaver i at skabe en velfungerende grøn og god by.

Rapporten giver 10 inspirerende eksempler fra 4 nordiske lande, og opstiller anbefalinger til hvordan der kan arbejdes mere med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

Målet med rapporten er at inspirere flere byer, kommuner og virksomheder i de Nordiske lande til at arbejde med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

I Habitats har vi været glade for samarbejdet, og glæder os til at arbejde endnu mere med at fremme mangfoldige økosystemer, give plads til en vildere natur, og skabe gode og mere grønne byer.