Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane miljøer’, som vi har været med til at udarbejde.

Rapporten handler om, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.
Rapporten er lavet for Nordisk Ministerråd, i et Nordisk samarbejde, med BioFokus fra Norge, Habitats fra Danmark og under ledelse af svenske Enetjärn Natur.

Grøn infrastruktur handler om sammenhængende netværk af naturområder med økosystemer, der også giver funktioner og tjenester til en by, f.eks. regnvandshåndtering, sociale mødesteder og øget sundhed mm. Fra Danmark gives eksemplerne Skjerns Grønne Korridor, Novo Nordisk Naturpark og Lystrups klimatilpasning i kombination med øget naturværdi.

Der er et stigende politisk fokus på at bruge natur i løsninger af de mange opgaver, der er i at skabe en velfungerende grøn og god by. Rapporten giver 10 inspirerende eksempler fra 4 nordiske lande og opstiller anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes mere med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

Målet med rapporten er at inspirere flere byer, kommuner og virksomheder i de Nordiske lande, til at arbejde med grøn infrastruktur og økosystemtjenester.

I Habitats har vi været glade for samarbejdet og glæder os til at arbejde endnu mere med at fremme mangfoldige økosystemer, give plads til en vildere natur, og skabe gode og mere grønne byer.

Læs rapporten her: https://usercontent.one/wp/habitats.dk/wp-content/uploads/2024/01/Gron-infrastruktur-i-urbane-miljoer.pdf?media=1701678244

Seneste nyheder

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Habitats har med støtte fra den filantropiske forening Realdania og i samarbejde med ConTech Lab stået for udarbejdelsen af et inspirationskatalog, der som det første af sin art samler overblik over regler og rammer og giver inspiration til at integrere biodiversitet værdiskabende i byggeri og byudvikling.

Biodiversitetsbølgen

Biodiversitetsbølgen

Hvordan arbejder man værdiskabende med biodiversitet, når balkortet er fyldt? Tab af biodiversitet og tilbagegang i økosystemer er med stormskridt kravlet op ad dagsordenen.
Det er godt, fordi udfordringerne er voldsomme, og behovet for handlinger enorme.
Men hvor skal man starte – hvad giver mening og værdi?