Biodiversitetsbølgen

Hvordan arbejder man værdiskabende med biodiversitet, når balkortet er fyldt? Tab af biodiversitet og tilbagegang i økosystemer er med stormskridt kravlet op ad dagsordenen. Det er godt, fordi udfordringerne er voldsomme, og behovet for handlinger enorme. Men hvor skal man starte – hvad giver mening og værdi?

Historien om Habitats starter som historien om et oprør. Et ønske om at tage trillebøren med ind i bestyrelseslokalerne og gøre biodiversitet til allemandseje. Jakkesættene skulle i skoven, naturen skulle ind på hjørnekontorerne. Om Danmark var helt klar over hvad der ramte i starten af 10’erne er ikke sikkert, men Habitats fik vist at det var muligt, at sælge ideen om øget fokus på biodiversitet i bymiljøer, og det dannede grundlaget for virksomheden i dag.

En biodiversitetsbølge
Nu kan vi se, hvordan arbejdet med og omkring biodiversitet endnu en gang har ændret karakter. Tab af biodiversitet og tilbagegang i økosystemer er nu for alvor kravlet op ad dagsordenen, både hos beslutningstagere, blandt forbrugere og blandt virksomheder.

Hos virksomheder, der i forvejen kæmper med at integrere klimatiltag og forventninger til social ansvarlighed i deres forretning, opleves det som endnu en uoverskuelig bølge af komplekse krav og forventninger, der kun vil trække på et i forvejen overfyldt balkort.

Det kan også hurtigt blive resultatet. Men ikke hvis det står til os.

Med udgangspunkt i mere end 12 års erfaringer, solid faglighed og visionære idéer, guider vi virksomheder og andre organisationer til at integrere biodiversitet i drift og udvikling. Vi hjælper til at tænke biodiversitet ind i forretningsmodellen som et samfundsansvar, en konkurrenceparameter og en løftestang for vækst, så vi sammen skaber værdi for både naturen og virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdere.

Den nærmeste fremtid med fart på
Biodiversitet er blevet big business, og lige nu kigger vi ind i et 2024, hvor det er noget, som samtlige virksomheder er tvunget til at tage aktiv stilling til. For at kunne leve op til de kommende EU-reguleringer er det blandt andet blevet afgørende, at få tænkt biodiversitet ind i ens strategi og ud i hele værdikæden. Det stiller nye krav til de værktøjer som virksomhederne efterlyser, og i Habitats kan vi se, hvordan det bliver afspejlet i vores daglige arbejde.

Som en af erhvervslivet foretrukne strategiske rådgivere og sparringspartnere oplever vi dagligt, hvordan ambitionen om ansvarlig forretningsførelse ansporer nye innovative løsninger i de enkelte virksomheder. Det er med stolthed, at vi kan kigge tilbage til begyndelsen og se, hvordan de principper, vi introducerede til danske virksomheder i starten af 10’erne, i dag er vokset ind i de øverste lag af samfundet. Det ville være nemt at hvile på laurbærrene, men vi vil mere, og vi ser ind i en fremtid, hvor feltet kommer til at gå endnu hurtigere.

Habitats står derfor klar til at hjælpe virksomheder med:

 • Udvikling og implementering af en solid biodiversitetsstrategi
  Vi hjælper virksomheder og andre organisationer med at udvikle en fagligt velfunderet strategi for biodiversitet, der tager udgangspunkt i virksomhedens ståsted og dækker hele værdikæden. Strategien skal virke i praksis og harmonere med virksomhedens øvrige bæredygtighedsstrategier og forretningsstrategi, og så skal den gøre virksomheden i stand til at møde den nye lovgivning og navigere sikkert i et felt, der konstant udvikler sig. Det kræver mål, målinger og formidling, som vi også hjælper med.
 • Kortlægning og prioritering af indsatser for biodiversitet på egne arealer
  Vi har udviklet et effektivt screeningsværktøj, der giver indsigt i potentialet på jeres egne arealer. På den baggrund kan vi sammen prioritere indsatser og hjælpe jer hele vejen fra idé, design og implementering af konkrete indsatser, til drift, medarbejder/stakeholder-engagement og formidling.
 • Biodiversitet i forsyningskæderne
  Vi hjælper med at kortlægge virksomhedens afhængighed og påvirkning af biodiversitet i sine forsyningskæder. Som på klimaområdet, er det her, mange virksomheder vil finde langt den største impact, og derfor også her, der især skal måles, handles og følges op. Ikke bare fordi det kræves af CSRD under ESRS E4– men fordi det også er her, der er stor værdi at hente i form af risikostyring og bæredygtig udvikling.
 • Inspiration
  En vigtig indsats for biodiversiteten er endelig oplysning og udbredelse af kendskabet til, hvor vidunderlig naturen er, og hvor vigtigt det er, at vi omgående arbejder for at fremme den. Derfor tilbyder vi også undervisning, oplæg og oplevelsesrige events i naturen.

Seneste nyheder

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Habitats har med støtte fra den filantropiske forening Realdania og i samarbejde med ConTech Lab stået for udarbejdelsen af et inspirationskatalog, der som det første af sin art samler overblik over regler og rammer og giver inspiration til at integrere biodiversitet værdiskabende i byggeri og byudvikling.

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.