Byudvikling og Blå Biodiversitet

I disse årtier sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det sker flere steder, hvor tidligere industri- og fiskerihavne omdannes til blandet by med boliger, erhverv og rekreative områder. Desværre kobles infrastruktur, byggerier og anlæg sjældent direkte til et sundere og forbedret havmiljø eller til et bedre samspil mellem områdernes beboere og brugere og livet i havet.

Dette er baggrunden for inspirationskataloget om Byudvikling og Blå biodiversitet. Det handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold ved eksempelvis at skabe stenrev og opbygge en bundvegetation, men det handler i høj grad også om, at skabe samspil med samfundet ved at øge befolkningens kendskab til – og forståelse for – havet og livet heri.

Byudvikling og Blå Biodiversitet

Inspirationskataloget om Byudvikling og Blå biodiversitet handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold ved eksempelvis at skabe stenrev og opbygge en bundvegetation, men det handler i høj grad også om a t skabe samspil med samfundet ved at øge befolkningens kendskab til – og forståelse for – havet og livet heri.

Inspirationskataloget til planlæggere, bygherrer, rådgivere og entreprenører er udarbejdet af Habitats og Bygherreforeningen i samarbejde med Jon Svendsen, DTU Aqua og Michael Palmgren, Marint Kunskapscenter Malmø, og med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN.

Hent dit katalog her og lad dig inspirere til mere biodiversitet i vores have. 

Du er velkommen til at  tilmelde dig vores nyhedsbrev her for at holde dig opdateret om projektet og arrangementer i 2022.