11. juni fra kl. 17-19. Arkitekternes hus, Strandgade 27A, 1407 København K

Hvordan kan landskabet bruges som udgangspunkt for at gentænke vores samfund i en mere bæredygtig retning?
I arbejdet med det spørgsmål, har projektet ’Vision For Lolland’, udviklet en metode til at skabe bæredygtig udvikling med vægt på landskabet. Metoden er både brugbar på Lolland, og for mange andre samfund, der er udfordret af klimaforandringer og miljøproblemer.
Til at diskutere ’Vision for Lolland’, og det videre arbejde med synergibaseret landskabsudvikling, nationalt og internationalt, er der sammensat et panel bestående af:

Henrik Høegh – MF for Venstre, landmand, tidl. fødevareminister og viceformand i Dansk Landbrug

Steen Høyer – Professor og arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. 1. Landskab.

Michael Stoltze – Formand for Natur og Samfund, biolog og samfundsdebattør

Efter paneldebatten vil der blive serveret lidt lækkert at drikke og spise.
Vi håber du vil komme og være med til at videreudvikle og diskutere potentielerne for landskabsplan- lægning i fremtiden.
Arrangementet er lavet af Habitats og Maika Moerner Jensen, i samarbejde med Arkitektforeningen. Send gerne en mail hvis du regner med at deltage.