HABITATS STIKKER TIL SØS

Nyt projekt skal med støtte fra VELUX FONDEN udvikle et idékatalog til at sikre større opmærksomhed på biodiversitet og rekreative muligheder på og under vandet i forbindelse med bebyggede havneområder i Danmark. Livet i det bynære hav er et overset emne, mener parterne bag projektet.

Havene er det mest omfattende system på Jorden, og det mest grundlæggende for livet, som vi kender det. Alt liv udspringer fra havet, og det klima og de økologiske processer, der omgiver os, spiller alle fuldstændig sammen med havet.

Det mærkes særligt i lande som Danmark, der har en lang kystlinje, og hvor havet spiller en stor rolle både som erhvervsgrundlag og rekreativt område. Dette til trods er der udtalt mangel på kendskab til livet i havet, samspillet mellem hav og samfund i globale systemer og forståelse for behovet for at sikre livsmiljøerne i havet.

Heldigvis er der gode muligheder for både at skabe bedre vandmiljøer og øge menneskers viden om og tilknytning til havet ved at indtænke blå biodiversitet i byggeri i havne, ved kyster og i fjorde.

BLÅ BIODIVERSITET SKAL GENSKABES
I disse år sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det sker flere steder i Danmark, hvor f.eks. Nordhavnen i København, Aarhus Havn, Vejle og lange stræk i Aalborg udvikles i rasende fart. Lige som byggerier i havneområder i f.eks. Malmø, Göteborg og Oslo også er i fuld gang. Desværre kobles disse byggerier sjældent direkte til et sundere og forbedret havmiljø, eller til bedre samspil mellem områdernes beboere og brugere og livet i havet.

”Vi ser et behov for at udvikle en praktisk tilgang, hvor biodiversitet i havet tænkes ind i designet af byudvikling i havne- og kystområder. Det handler om at give biodiversiteten i havet bedre forhold, f.eks. indretning af rev og opbygning af bundvegetation, men også om samspillet med resten af samfundet ved at øge befolkningens kendskab til og forståelse for havet og livet der”, siger Rasmus Vincentz, direktør i Habitats, som er en af parterne bag projektet Byudvikling og blå biodiversitet.

BLÅ BYUDVIKLING KRÆVER VIDEN
Skal den blå biodiversitet integreres i den kystnære byudvikling, kræver det imidlertid udvikling og kendskab til løsninger, der giver aktørerne økonomisk incitament, samtidig med at løsningerne både øger natur- og kulturværdien ved styrkelsen af oplevelser, attraktioner, kystsikring og mindsker behovet for pleje.

”Mange bygherrer, der bygger i havneområder, har allerede i dag fokus på herlighedsværdierne i at bygge boliger og opholdsarealer tæt på vandet, men grænsen går traditionelt ved kajkanten eller matriklen”, siger Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen, der er en anden af parterne bag projektet, og fortsætter: ”Der er behov for nye idéer til, hvordan samspillet mellem planlægningen og de konkrete byggerier og anlægsprojekter kan sikre synergien mellem land og vand”.

En væsentlig udfordring i at gøre koblingen mellem byudviklingen og den blå biodiversitet til hverdagskost er, at biodiversitet er et relativt nyt fokus i havnære byområder. Kommuner og byg- og anlægsherrer skal derfor udvide deres opmærksomhed på de fysiske omgivelser til også at kunne rumme og favne naturen som en integreret af planlægningen, også der, hvor naturen måske er mindst synlig. Og det kræver øget kendskab til problemstillinger og potentialer.

”Vi har et ønske om at bidrage til et sundt havmiljø, der er mere robust over for klimaforandringer og som giver både rekreative glæder og et bedre fiskeri”, siger Mikkel Klougart, programchef i VELUX FONDEN.

”Det danske havmiljø er presset fra flere kanter, og derfor støtter vi gerne initiativer, der kan tilvejebringe den nødvendige viden og bidrage til at vende udviklingen”, lyder det fra fonden.

YDERLIGERE OPLYSNINGER :
Direktør Rasmus Vincentz, Habitats, tlf. 28 79 15 84
Projektchef Graves Simonsen, Bygherreforeningen, tlf. 20 30 27 50
Fondsrådgiver Tanja Nielsen, VELUX FONDEN, tlf. 21 37 32 27

FAKTA
Projektet Byudvikling og blå biodiversitet skal udvikle, samle og formidle praktisk anvendelig viden, som er målrettet bygherrer og deres samarbejdspartnere og brugere.
Formålet er at øge kendskabet til de praktiske muligheder og håndterbare kvaliteter, der skal gøre det nemmere at bringe blå biodiversitet ind som en naturlig del af bæredygtigt byggeri.
Formidlingen vil ske gennem et idékatalog og en række udstillinger rundt om i landet, og det er desuden parternes håb, at resultatet vil kunne inspirere andre lande, især de nordiske nabolande.

Partnerne i projektet er Habitats, Bygherreforeningen, DTU Aqua og Marint Kundskapscenter i Malmø.

VELUX FONDEN støtter projektet med 1,642 mio. kr.

(FOTO KREDIT: Michael Palmgren – Marint Kundskapscenter i Malmø)

Seneste nyheder

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Habitats har med støtte fra den filantropiske forening Realdania og i samarbejde med ConTech Lab stået for udarbejdelsen af et inspirationskatalog, der som det første af sin art samler overblik over regler og rammer og giver inspiration til at integrere biodiversitet værdiskabende i byggeri og byudvikling.

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.