HABITATS HJÆLPER HØRGÅRDEN MED AT TESTE FLERE FORMER FOR VILDSKAB

Den 21. april var Natasja, Kristina og Nina fra Habitats på besøg i den almene boligforening Hørgården på Amager. Målet var at anlægge tre vilde blomsterbede på et græsareal ud mod Amagerfælledvej. De vilde blomsterbede fungerer som ’testarealer’ og giver indblik i nogle naturlige processer samt en lille forsmag på, hvad beboerne i Hørgården kan forvente af deres fremtidige udearealer. En udvikling som samtidig understøtter den biodiversitetsindsats KAB-fællesskabet er i fuld gang med. 

De tre vilde blomsterbede blev anlagt i samarbejde med både repræsentanter fra Partnerskabet i Hørgården, driften og FRAK (Fritidsakademiet), der stillede op med fire friske og nysgerrige unge. FRAK sørgede for at lægge grus ud i to af blomsterbedene for at gøre jorden mere nærringsfattig. Herefter blev de tre vilde frøblandinger sået ud, bedene blev markeret med grønne vimpler, og der blev sat informationsskilte op.

Frøblandingerne til de vilde blomsterbede består af forskellige vilde blomster og urter, og blandingerne har Habitats nøje sammensat specielt til Hørgården. De forskellige blandinger tager udgangspunkt i planternes forskellige livsstrategier og tilpasningsevne.

Derudover blev der markeret et fjerde felt, som fungerer som et referencefelt. Her lader vi græsset gro hen over hele sommeren uden at slå det for at se, hvordan det ser ud og undersøge hvilke planter, der gemmer sig der.

De unge fra FRAK fik en masse ny viden med sig hjem om de forskellige blomster og planter – bl.a. hvorfor nogle af blomsterfrøene egentlig er så små, og hvad størrelsen på planters frø fortæller om deres spredningsstrategi.

I løbet af sensommeren 2021 vil der være en afstemning om, hvilket vildt blomsterbed beboerne i Hørgården synes bedst om. Frøblandingen vil herefter plantes ud flere steder i Hørgården til fremtidig gavn og glæde for beboere og biodiversitet.

Anlægsdagen af de vilde blomsterbede forløb som en produktiv og hyggelig dag for alle parter og er samtidigt en hjælpende hånd på vejen mod mere vild natur.

Seneste nyheder

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.

Biodiversitetsbølgen

Biodiversitetsbølgen

Hvordan arbejder man værdiskabende med biodiversitet, når balkortet er fyldt? Tab af biodiversitet og tilbagegang i økosystemer er med stormskridt kravlet op ad dagsordenen.
Det er godt, fordi udfordringerne er voldsomme, og behovet for handlinger enorme.
Men hvor skal man starte – hvad giver mening og værdi?