DEN VILDE BYHAVE PÅ PRAGS BOULEVARD ER ANLAGT OG KLAR TIL BORGERE OG BIODIVERSITET

Vi er meget glade for at fortælle, at Den Vilde Byhave hos Pelican Storgage på Prags Boulevard i København, nu er blevet anlagt.

Ideen med Den Vilde Byhave er at kombinere to ellers uforenelige størrelser. For det første det mere vilde udtryk med biodiversitet og plads til, at planter og insekter samt andet liv frit kan indfinde og folde sig ud. For det andet på samtidig at skabe plads til, at der er plads til at besøgende kan hygge sig, og plukke frugt eller bær, som vi kender det fra en mere klassiske have.
Den Vilde Byhave består af en række forskellige bede, bakker og flader. Herunder et stenbed, en skovbund og en blomstereng. Alle områder med fortrinsvist hjemmehørende arter, f.eks. smalbladet timian, æble, hassel, ribs, tyttebær og solbær, og udformet til at skabe gode betingelser for vilde planter og dyr.

DESIGNET
Designet er baseret på ideen om at skabe et mere permanent og robust dyrkningssystem, der er mindre afhængigt af den intensiv pleje man forbinder med køkkenhaver. Konceptet bygger på principperne bag permakultur, hvor der dyrkes i flere lag, og forskellige planters egenskaber og samspil med hinanden udnyttes. Samtidig er de næringsfattige, solbeskinnede toppe på bakkerne med pletvis blottet sand, et eldorado for mindre blomster, og med plads til at vilde jordlevende bier kan lave reder.
Med anlæggelse af Den Vilde Byhave er endnu et område i byen skabt til at rumme både plads til natur, og til, at vi der besøger området kan nyde godt af det.
Desuden er et område som dette også en god anledning til, at besøgende kan lære mere om planter, økosystemer og naturens udvikling. Det er nemlig også en vigtig indsats for biodiversitet at være nysgerrig på naturen, og blive klogere på den, for bedre at kunne tage hensyn til den i fremtiden.

BIODIVERSITET
Det er ikke på dette areal, eller andre som dem, at vi løser de enorme problemerne med tab af biodiversitet. Men her kan vi både øve os i løsninger, og træne vores allesammens blik for at integrere en vildere og mere mangfoldig natur i byen og vores daglige liv.
Den Vilde Byhave ser nok lidt bar ud her i starten, men når foråret indfinder sig, begynder den at vokse til. Desuden vil der, når vinteren er overstået, blive udsået frøblandinger med vilde blomster.
“Vi er glade for at området nu er blevet klar, og at det er designet til både at fungere godt for beboere i området, og alle de arter af vilde insekter og fugle mm. der har lyst til at kigge forbi. For Pelican er det vigtigt at støtte op om det lokale liv, både beboere og biodiversitet, og vi glæder os til at følge udviklingen på området, når det bliver taget i brug, og vokser til over årene.
Vi ved godt at arbejde med biodiversitet og den vildere natur er en lang rejse, men nu er vi i hvert fald i gang, og vi vil fremover holde øje med flere muligheder for at koble biodiversitet til vores aktiviteter,” siger Frederik Sildeman Borg, Nordic Facility Manager hos Pelican Selfstorage.

I Habitats er vi også spændte på at følge udviklingen, både i hvilke planter der kan trives der, hvilke insekter den tiltrækker, og om spændende fugle kigger forbi. Samt i at følge hvordan besøgende vil bruge området. ”Opgaven med at udvikle en løsning til området på Prags Boulevard har været meget spændende, for det er stadig nyt at få lov til at lave urbane områder der både skal fungere for mennesker og den vildere natur.
Vi har gjort os umage med at skabe plads til både vilde planter, interessante insekter, og andre livsformer der må indfinde sig, samtidig med at både besøgende og Pelican Selfstorage skal være tilfredse. Vi håber at området udvikler sig godt over årene, og at mens kvaliteten af naturen vokser til, finder besøgende ud af gode måder at bruge og nyde området på” udtaler Rasmus Vincentz (medejer af Habitats).

PRAKTISK INFORMATION
– Projektet er udført af Pelican Selfstorage.
– Habitats har bidraget med hjælp til design, projektering og anlæggelse.
– BS Landskabspleje har stået for praktisk udførelse og beplantning.
– Pelican grunden ligger som en trekant mellem Vermlandsgade og – Prags Boulevard i København, arealet er i alt ca. 640 m2.
– Alle er velkomne til at besøge området, og benytte det med respekt for naturen, for ejerne samt for andre mennesker omkring.
– Nedenfor er fotos af en plan for området, som dog ikke er helt opdateret, da nogle ændringer kom ind undervejs i anlæggelsen.
– Desuden er nedenfor fotos fra før og under anlæggelsen

Seneste nyheder

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Habitats har med støtte fra den filantropiske forening Realdania og i samarbejde med ConTech Lab stået for udarbejdelsen af et inspirationskatalog, der som det første af sin art samler overblik over regler og rammer og giver inspiration til at integrere biodiversitet værdiskabende i byggeri og byudvikling.

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.