HABITATS DELTAGER I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OM NYT VÆRKTØJ

For at vende det globale tab af biodiversitet, og sikre både gode samfund og en mangfoldig natur, er vi nødt til at udvikle metoder til at kvantificere naturens tilstand. Habitats har deltaget i et internationalt samarbejde om at udvikle og teste en sådan metode, beskrevet i ’Biological Diversity Protocol’ (BDP).

BDP lanceres officielt d. 4. marts hvor alle interesserede kan deltage i et online-semiar (se link nedenfor).
BDP anvender metoder fra regnskabsverdenen og beskriver hvordan man systematisk kan registrere og konsolidere effekten af indsatser for biodiversitet. Protokollen er lavet som et supplement til Natural Capital Protocol. Den er udviklet af ’Endangered Wildlife Trust’ i Sydafrika, med inputs fra eksperter fra hele verden, herunder Habitats. Der kan derudover læses mere om protokollen via link nedenfor.

CASE OG RESULTATERNE
Som en del af Habitats samarbejde med solenergi-virksomheden Better Energy, har Habitats testet BDP-metoden i et case study på solcelleparken Blangslev. Parken er et pilotprojekt for at inddrage øget biodiversitet i klimavenlig energi og måle effekten af tiltagene over tid.
Resultaterne fra brugen af metoden samler både status på biodiversitet på arealerne i dag, samt giver en ramme for at fremskrive en forventet udvikling. Resultaterne kan bruges af Better Energy på tre niveauer: Ledelses beslutning, detaljeret ESG rapportering, samt ekstern kommunikation. På online-seminaret vil Habitats lave en kort overordnet gennemgang af erfaringer med arbejdet med BDP fra solcelleparken.
Arbejdet med casen har givet os uvurderlige erfaring med praktisk brug af metoden, samt et godt overblik over effekten af tiltagene for biodiversitet på stedet. Det glæder os at se, at vi kan forvente at graden af positivt aftryk på biodiversiteten (Positive Biodiversity Footprint) går fra næsten nul før anlæggelse, til omkring 20% efter anlæggelse, til ca. 25% efter 5 år, og i bedste fald helt op til 60% over 30 år.

DET VIDERE ARBEJDE
Metoden og resultaterne er et stærkt værktøj for til at planlægge, følge og formidle indsatserne for biodiversitet, og vi forventer, at den vil blive brugt mange steder, i mange sammenhænge, i en lang række lande. Brugt på den rigtige måde kan metoden være med til at løfte interessen for at investere i biodiversitet i forbindelse med større projekter, og skabe klarhed blandt investorerne for hvad de kan forvente at få ud af indsatserne for biodiversitet.

I Habitats er vi utrolig glade for at være med til den vigtige udvikling, og den store inspiration i samarbejdet med fagfolk fra hele verden, og vi er taknemmelige for at Better Energy er med på rejsen og bidrager til arbejdet med casen. Det bliver den første offentlige case hvor metoden er anvendt, og det vil helt sikkert skabe opmærksom internationalt, blandt andet i regi af EU og FN, hvor indsatserne for biodiversitet har særligt fokus lige nu.

Se mere om Biological Diversity Protocol her

Se casen fra Better Energy Blankslev her

Se one-pageren her

Og følg gerne med i lanceringen den 4. marts 2021 her

Seneste nyheder

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Vild nyhed for byudvikling, byggeri og biodiversitet

Habitats har med støtte fra den filantropiske forening Realdania og i samarbejde med ConTech Lab stået for udarbejdelsen af et inspirationskatalog, der som det første af sin art samler overblik over regler og rammer og giver inspiration til at integrere biodiversitet værdiskabende i byggeri og byudvikling.

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.