STATENS KUNSTFOND STØTTER VISION FOR LOLLAND

Hvad nu hvis landskabet bliver den drivende generator for fremtidens udvikling af Lolland? Dette spørgsmål har Statens Kunstfond fundet så interessant, at de har bevilget støtte til projektet “Vision for Lolland – Udviklingsstrategi for landskabelige rekreations- og energipotentialer” . Projektet er et samarbejde mellem Habitats og byplan- og landskabsarkitekt Maika Moerner. Med fokus på udvikling […]

Seneste nyheder

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.

Biodiversitetsbølgen

Biodiversitetsbølgen

Hvordan arbejder man værdiskabende med biodiversitet, når balkortet er fyldt? Tab af biodiversitet og tilbagegang i økosystemer er med stormskridt kravlet op ad dagsordenen.
Det er godt, fordi udfordringerne er voldsomme, og behovet for handlinger enorme.
Men hvor skal man starte – hvad giver mening og værdi?