HAVEN PÅ BUNKEREN

På bare fire dage i april blev den ellers kedelige bunker på Carl Nielsens Allé på Østerbro forvandlet til et grønt åndehul midt i byen. En masse frivillige fik ryddet krat, hængt fuglekasser op, malet bænke, bygget insekthoteller og plantet masser af krydderurter i plantekasser. Habitats var hyret som projektleder af Miljøpunkt Østerbro til at […]

Seneste nyheder

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Læs her en rapport, som Habitats har medvirket til for Nordisk Ministerråd, og få inspiration til, hvordan grøn infrastruktur i byerne kan give både mere natur, og bidrage med løsninger på lokale udfordringer.

Biodiversitetsbølgen

Biodiversitetsbølgen

Hvordan arbejder man værdiskabende med biodiversitet, når balkortet er fyldt? Tab af biodiversitet og tilbagegang i økosystemer er med stormskridt kravlet op ad dagsordenen.
Det er godt, fordi udfordringerne er voldsomme, og behovet for handlinger enorme.
Men hvor skal man starte – hvad giver mening og værdi?