Habitats deltog hen over sommeren 2020 i samarbejde med 1:1 Landskab i den åbne idékonkurrence ’Kanten’, der inviterede til innovative bud på stormflodsbeskyttelse af Vejle. 

Projektforslaget fik titlen ’Vadestedet’, og rummer et blågrønt arkitektonisk udformet infrastrukturlandskab, der tager afsæt i Vejles eksisterende lokale kystnatur. Projektet har en holistisk tilgang til naturbaserede stormflodsløsninger, der sikrer Vejle by mod stormflod, giver plads til nye rekreative muligheder og samtidigt forbedre vandkvaliteten i fjorden. 

Projektet ’Vadestedet’ skaber en helt ny grøn forbindelse, der binder byen sammen på tværs af fjorden. Et system af kunstige øer, broer og sluser giver byens bløde trafikanter muligheden for at transportere sig til den anden side af byen uden at skulle færdes langs de trafikerede veje igennem bymidten. Stormflodssikringen begrænses til at være et forløb af broer og sluser mellem øerne i fjorden. 

Vejles eksisterende kystnatur har været inspirationen til den helhedsorienteret tilgang til sikringen af Vejle. Der er taget afsæt i de naturlige kystbeskyttende økosystemtjenester som ålegræsskove, blåmuslingebanker, stenrev, rørskove og strandenge. ’Vadestedet’ arbejder både med at skabe mere kystnatur og samtidig genoprette de forudsætninger, der mangler, for at fjordens og kystens naturtyper er sunde og trives. 

Det har været meget inspirerende for os at arbejde med koblinger mellem by, natur på land og den marine biodiversitet, og givet os viden og tiltag at bringe med i det videre arbejde. 

Habitats og 1:1 Landskab blev desværre ikke præmieret i idékonkurrencen. Læs mere om den åbne idékonkurrence ’Kanten’ her