Habitats har udarbejdet idekataloget ‘Biodiversitet i byer’ for Naturstyrelsen. Det rummer forslag til synergier imellem biodiversitet og byudvikling. Idekataloget berører særligt biodiversitet i sammenhæng med klimatilpasning, byggeri, drift af byens grønne områder, samt den sunde by.

‘Biodiversitet I byer’ er struktureret sådan, at den henvender sig overskueligt til byudviklingens mange forskellige aktører.
Det er bare, at slå op og se, hvilke tiltag du kan bruge i dit daglige arbejde.

Ida Auken introducerede idekataloget under Aarhus Sustainability Festival ved et CradlePeople arrangement om C2C i byggeriet d. 12. April.

Læs mere om Biodiversitet i byer

Læs Naturstyrelsens pressemeddelelse

Download Biodiversitet i byer