“Et modigt pionerprojekt med stor samfundsmæssig relevans!”

Så flot faldt ordene fra en censor, da Lise Kloster Bro fra Habitats den 9.
januar forsvarede sit afgangsprojekt på Arkitektskolen i København.

I Lises afgangsprojekt ‘Vision for Odsherred – Oplevelsesrige, energiproducerende og klimatilpassede landskaber’ er skovrejsning i fokus.

Projektet arbejder med hvordan en øget skovrejsning i Danmark kommer til at præge vores landskaber æstetisk og oplevelsesmæssigt. Samtidig med ses skovene også som en producent af biomasse og som essentielle for den biologiske mangfoldighed.

Projektet slår desuden en række andre relevante temaer an, som øget bosætning genereret af skovrejsning, landskabernes vandbalance, produktion af alger som blå biomasse, og vindmøller som markører af landskabernes træk i den helt store skala.

Censorerne fremhævede ved eksamen desuden at Lise i sit arbejde har sat barren for arkitektur endog meget højt, og opfordrede hende til at arbejde videre med emnet. Yderligere blev det værdsat at projektet arbejder på tværs af skala, faglig viden, og formår at levere en bred og vigtig vision for Odsherred.

Lise forsvarede projektet til et flot 12-tal, og fik således stor
anerkendelse for sit projekt, samtidig med hun fik god medvind i sit
videre arbejde. Ved diplomoverrækkelsen fik Lise tilmed tildelt et rejselegat på 15.000 kr. for hendes overbevisende formidling af projektet.

Habitats glæder sig nu til at omsætte Lises viden og ideer til virkelighed, og skabe mere vild og mangfoldig natur i Odsherred, såvel som i resten af
Danmark.

Projektet udstilles på Kunstakademiets Arkitektskole Danneskiold-Samsøes Allé bygning 51K fra d. 20/1.