Blå Biodiversitet

Vi får en vildere verden til at virke

I disse årtier sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det sker flere steder, hvor tidligere industri- og fiskerihavne omdannes til blandet by med boliger, erhverv og rekreative områder. Desværre kobles infrastruktur, byggerier og anlæg sjældent direkte til et sundere og forbedret havmiljø eller til et bedre samspil mellem områdernes beboere og brugere og livet i havet.

Habitats kan hjælpe jer med at skabe bedre forhold for biodiversitet i marine miljøer. Ved at tænke samspillet ind fra starten, som ved eksempelvis at skabe stenrev og opbygge en bundvegetation, forøges både herlighedsværdien og den reelle værdi.