VELUX FONDEN

Habitats rolle og indsatser

Habitats har i samarbejde med Bygherreforeningen, DTU Aqua og Marinpedagogiskt Center i Malmø udviklet et idékatalog til biodiversitetsløsninger i havet.

Projektet er finansieret af VELUX Fonden. Kataloget udkom december 2021.

Resultater

Kataloget kommer med forslag til storskalaløsninger, hvor der skabes bløde overgange mellem land og vand, der tager hensyn til den marine biodiversitet f.eks. etablering af stenrev og ålegræsning, mindre biodiversitetsfremmende tiltag som fiskebørnehaver, sænkning af vrag samt rev og tovværk i havneområder. Kataloget indeholder også forslag til, hvordan borgere kan inddrages og oplyses om livet i havet.

Baggrund

Målgruppen er anlægsbranchen, og kataloget skal inspirere og vejlede bygherrer og rådgivere til at indtænke den blå biodiversitet i byggeprojekter i havet eller i overgangen fra land til vand.

Udfordring

Omtale

VELUX FONDEN

VELUX FONDEN

Baggrund

Målgruppen er anlægsbranchen, og kataloget skal inspirere og vejlede bygherrer og rådgivere til at indtænke den blå biodiversitet i byggeprojekter i havet eller i overgangen fra land til vand.

Udfordring

Habitats rolle og indsatser

Habitats har i samarbejde med Bygherreforeningen, DTU Aqua og Marinpedagogiskt Center i Malmø udviklet et idékatalog til biodiversitetsløsninger i havet.

Projektet er finansieret af VELUX Fonden. Kataloget udkom december 2021.

Resultater

Kataloget kommer med forslag til storskalaløsninger, hvor der skabes bløde overgange mellem land og vand, der tager hensyn til den marine biodiversitet f.eks. etablering af stenrev og ålegræsning, mindre biodiversitetsfremmende tiltag som fiskebørnehaver, sænkning af vrag samt rev og tovværk i havneområder. Kataloget indeholder også forslag til, hvordan borgere kan inddrages og oplyses om livet i havet.

VELUX FONDEN

Omtale