Impact på egne arealer

Vi får en vildere verden til at virke

Kortlægning og prioritering af indsatser for biodiversitet på egne arealer

En stærk biodiversitetsindsats beror på et stærkt datagrundlag. Habitats er ekspert i naturregistrering, artsregistrering og monitorering. På baggrund af vores biologiske analyser kvalificeres jeres beslutningsgrundlag, og ved hjælp af eksempelvis screeninger, bliver det nemt og overskueligt at gennemskue hvor og hvordan jeres indsatser kan have den største impact.

Verden mangler virkelig nogen, som både kender til problemerne, og som samtidig knokler på at finde løsninger, der samler den bedste viden på området og peger frem. 

Rasmus Vincentz

CEO, Habitats

Screeningværktøj for biodiversitetspotentiale (SBP)

Vi har udviklet et effektivt screeningsværktøj, der giver indsigt i potentialet på jeres egne arealer.

På den baggrund kan vi sammen prioritere indsatser og hjælpe jer hele vejen fra idé, design og implementering af konkrete indsatser, til drift, medarbejder/stakeholder-engagement og formidling.

Biologisk analyse

En stærk biodiversitetsindsats beror på et stærkt datagrundlag.

Habitats er ekspert i naturregistrering, artsregistrering og monitorering. På baggrund af vores biologiske analyser kvalificeres jeres beslutningsgrundlag, og ved hjælp af eksempelvis screeninger, bliver det nemt og overskueligt at gennemskue hvor og hvordan jeres indsatser kan have den største impact.