Vild viden

Vi får en vildere verden til at virke

Biodiversitet kræver forankring, og god viden og formidling er altafgørende.

Habitats har samlet inspirerende kataloger og tilbyder en række koncepter, der gør biodiversitet let forståeligt og tilgængeligt .

Biodiversitet i byggeri og byudvikling

Habitats har med støtte fra Realdania og i samarbejde med ConTech Lab stået for udarbejdelsen af et inspirationskatalog, der som det første af sin art samler overblik over regler og rammer og giver inspiration til at integrere biodiversitet værdiskabende i byggeri og byudvikling.

Det er visionen for kataloget at være et stærkt fagligt redskab til brug for professionelle, der ønsker at arbejde praktisk og ambitiøst med biodiversitet. Det skaber et solidt afsæt for handling og guider til effektiv realisering af de mange gode intentioner og ambitioner, der netop nu tager form og fart – i byggebranchen og i samfundet mere generelt.
Download kataloget gratis her.

Byudvikling og blå biodiversitet

I et samarbejde mellem Bygherreforeningen, DTU Aqua og Marint Kunskapscenter Malmø og med økonomisk støtte af VELUX FONDEN har Habitats udarbejdet et kataloget om blå biodiversitet.

Kataloget har til hensigt at samle og skabe kendskab til eksisterende viden
om afprøvede metoder og virkemidler, der kan bidrage til en mere natur- og biodiversitets-venlig byudvikling nær vores kyster – med særlig vægt lagt på omdannelse af havneområder.
Download kataloget gratis her.

Grundkursus i biodiversitet

På vores ’Grundkursus i Biodiversitet’ får I en grundig introduktion til feltet, og med et inspirerende oplæg kan jeres biodiversitets-projekt komme stærkt fra start. Vi tilbyder også guidede naturture på både land og i vand, og er eksperter i at forankre indsatser gennem SoMe og stærke kommunikationsindsatser.

Naturrådgivning på abonnement

Et grundvilkår for natur, er at den konsekvent udvikler sig. Derfor tilbyder Habitats blandt andet naturrådgivning på abonnement. Med et abonnement hos Habitats er du sikker på, at I har adgang til den nyeste relevante forskning og der bliver taget højde for de seneste tendenser og teknikker på feltet.

 

Workshops

Vi tilbyder også workshops for driftspersonale, så I er bedst muligt klædt på til at bakke op omkring biodiversiteten.

 

En vigtig indsats for biodiversiteten er oplysning og udbredelse af kendskabet til, hvor vidunderlig naturen er, og hvor vigtigt det er, at vi omgående arbejder for at fremme den. Derfor tilbyder vi også undervisning, oplæg og oplevelsesrige events i naturen.

Rasmus Vincentz

CEO, Habitats