Strategi

Vi får en vildere verden til at virke

Udvikling og implementering af en solid biodiversitetsstrategi

Vi hjælper virksomheder og andre organisationer med at udvikle en fagligt velfunderet strategi for biodiversitet, der tager udgangspunkt i virksomhedens ståsted og dækker hele værdikæden.

Strategien skal virke i praksis og harmonere med virksomhedens øvrige bæredygtighedsstrategier og forretningsstrategi, og så skal den gøre virksomheden i stand til at møde den nye lovgivning og navigere sikkert i et felt, der konstant udvikler sig. Det kræver mål, målinger og formidling, som vi også hjælper med.

Vores drive

Tab af biodiversitet og tilbagegang i økosystemer er et globalt og lokalt miljøproblem, der med stormskridt kravler op ad dagsordenen, både hos beslutningstagere, forbrugere og virksomheder.

Hos virksomheder, der i forvejen kæmper med at integrere klimatiltag og forventninger til social ansvarlighed i deres forretning, opleves det som endnu en uoverskuelig bølge af komplekse krav og forventninger, der kun vil trække på et i forvejen overfyldt balkort.

Det kan også hurtigt blive resultatet. Men ikke hvis det står til os.

Vores tilgang

Med udgangspunkt i mere end 12 års erfaringer, solid faglighed og visionære idéer, guider vi virksomheder til at integrere biodiversitet i drift og udvikling.

Vi hjælper til at tænke biodiversitet ind i forretningsmodellen som et samfundsansvar, en konkurrenceparameter og en løftestang for vækst, så vi sammen skaber værdi for både naturen og virksomhedens konkurrenceevne og medarbejdere.

Vores services

  • Bliver klar til de mange nye krav om rapportering, risikovurdering og handlingsplaner vedr. biodiversitet
  • Sætter initiativer i gang med reel effekt
  • Får jeres gode arbejde formidlet og forankret
  • Bliver tilvalgt af kunder og samarbejdspartnere og fremtidssikrer jeres virksomhed.

Jo før, virksomheder får indarbejdet hensynet til naturen og biologisk mangfoldighed i sin strategi, struktur og kultur, jo billigere, hurtigere og bedre kan det sikres, at arbejdet med biodiversitet skaber værdi for både naturen og virksomheden – både på den korte og lange bane.

Lea Sørensen Holm

Strategy Specialist, Habitats