Hav- og landskabsarkitektur

Vi får en vildere verden til at virke

Et af de mest konkrete steder, biodiversitet skal tænkes ind, er i forbindelse med byggeri og anlæg.

I Habitats har vi over 12 års erfaring med landskabs-, vandskabs- og by-design, og er med jer gennem hele projektets forløb.

Landskabsarkitektur

Et af de mest konkrete steder, biodiversitet skal tænkes ind, er i forbindelse med byggeri og anlæg. I Habitats har vi over 12 års erfaring med landskabs-, vandskabs- og by-design, og er med jer gennem hele projektets forløb. Vores fokus på biodiversitet og bæredygtighed, kombineret med vores udførlige bagkatalog, gør, at jeres projekt kan leve op til jeres ambitionsniveau.

Habitats leverer blandt andet skitseforslag og visionsplaner i forskellige skala og er også en eftertragtet sparringspartner og rådgiver i forbindelse større anlægsprojekter for både bygherrer og entreprenører med klimaambitioner.

Blå biodiversitet

I disse årtier sker der omfattende ændringer i, hvordan havnene ser ud og bruges. Det sker flere steder, hvor tidligere industri- og fiskerihavne omdannes til blandet by med boliger, erhverv og rekreative områder. Desværre kobles infrastruktur, byggerier og anlæg sjældent direkte til et sundere og forbedret havmiljø eller til et bedre samspil mellem områdernes beboere og brugere og livet i havet.

Habitats kan hjælpe jer med at skabe bedre forhold for biodiversitet i marine miljøer. Ved at tænke samspillet ind fra starten, som ved eksempelvis at skabe stenrev og opbygge en bundvegetation, forøges både herlighedsværdien og den reelle værdi.

Havet er udfordret af vores moderne levevis, og den måde, vi bygger på, spiller også en rolle. Derfor er vi i fuld gang med at udvikle løsninger til, hvordan man som led i ombygning af havne og kystområder, kan skabe mere og bedre plads til den marine biodiversitet.

Veronica Civa

Hav- og landskabsarkitekt, Habitats