Vores Park – Gellerup og Toveshøj

Målet med ‘Vores Park’ er at gøre landskabet til katalysator for den samlede revitalisering af helhedsplanen for Gellerup. Nøgleord for vores tilgang til opgaven er tryghed, aktivitet og inddragelse.
Tryghed fordi den skaber grundlaget for at alle de andre tiltag i Byparken vil lykkes. Aktivitet fordi der er et væld af børn, unge og voksne, der har brug en vifte af muligheder for leg, læring og rekreation. Inddragelse fordi Byparken er til for beboerne i Gellerup og Toveshøj og fordi dens succes afhænger af om beboerne tager den til sig.

Alle tre nøgleord er en del af bæredygtighedsstrategien for projektet. Landskabeligt udgør terrænmodelleringen en central del af parkens udtryk og hænger tæt sammen med det fremtidige naturindhold og vandkredsløb, der skaber basis for nye økosystemer, biodiversitet, oplevelser og inddragelse. Dele af området kaldes Instant city, her laves de første tiltag til den kommende park 1:1 i samarbejde med de kommende brugere.

Visualisering af MASUplanning.

Se mere her