Visionsplan for Det Grønne Frejlev

Aalborg Kommune begynder at bruge nye måder at vedligeholde naturarealer og grønne områder, så der kan blive plads til rigere natur.

Habitats har i samarbejde med Aalborg Kommune udarbejdet en ambitiøs visionsplan for Det Grønne Frejlev. Visionsplanen udstikker retningen for Aalborg Kommunes fremtidige arbejde med byudvikling i Frejlev, hvor natur og rekreation er i fokus.

I Frejlev vil man arbejde for at fremhæve de eksisterende landskabelige og biologiske kvaliteter og samtidig øge den fysiske og mentale tilgængelighed til de grønne områder til glæde for Frejlevs beboere. I visionsplanen arbejdes der målrettet med at øge naturkvaliteten ved fx at indføre græsning eller høslæt hvor der før var klippet græs. Skabe levesteder for dyr, insekter og svampe ved veteranisering af træer og insektfremmende tiltag. Samt at inspirere private haveejere og grundejerforeninger til hvordan de kan få mere natur på deres arealer, og meget mere.

Visionsplanen er sendt ud til alle Frejlevs beboere sammen med en invitation til at deltage aktivt i realiseringen af visionsplanens mange grønne tiltag.

Se mere her