Visioner for Voldparken

Habitats har i perioden fra maj 2012 til marts 2013 været involveret i at udvikle forslaget Visioner for Voldparken.

Visionsplanen tager udgangspunkt i boligområde Voldparken i Husum, i udkanten af København. Udgangspunktet er de problemer områdets beboere oplever med det sociale liv og oversvømmelse ved kraftig regn.

Visionsplanen er i lyset af det, et oplæg til en ambitiøs omlægning af udearealerne i Voldparken, og der er lagt stor vægt på både det sociale liv, håndteringen af regnvand og en rig og mangfoldig natur.

Habitats har undervejs været tovholder på projektet, stået for borgerinddragelsen, samt fungeret som landskabsarkitekter.

Se hele visionsplanen her