Virksomheder

Virksomheder har et ansvar

Virksomheder har et ansvar for at skabe værdi for samfundet, og de er vigtige medspillere i at få sat biodiversitet på dagsorden. Habitats samarbejder sammen med en lang række af både små og store virksomheder
indenfor og udenfor Danmarks grænser.

Arbejdet med biodiversitet i virksomheder har mange lag. Habitats hjælper virksomheder med både at fremme biodiversiteten på grønne udearealer og med at integrere biodiversitet strategisk i virksomheden på lige fod med klimastrategien samt andre bæredygtighedsstrategier.
Således indtænker vi biodiversitet i værdikæder, produktion, transport og CSR-strategi.

Biodiversitet i alle lag

Habitats samarbejder med energifirmaet Better Energy om at indtænke biodiversitet i deres solcelleparker landet over. Samtidig hjælper Habitats også med at indarbejde biodiversitet i alle dele af deres forretning.

Hos IT-virksomheden KMD har Habitats forslået flere omdannelser på deres udearealer, bl.a. er der blevet anlagt et vandhul, og terrænet er blevet bearbejdet, så der opstår variationer i habitater.

Formidling og involvering

Habitats arbejder for at involvere både medarbejdere og ledelse i biodiversitetsindsatserne, så de kan tage ny viden og forståelse med sig videre ud i samfundet. Det kan være som workshops om naturnær driftspleje, der bl.a. er udført hos Ørsted i Fredericia, eller som frøsamlingsevents til Better Energy’s årlige sommerfest.