Vild Med Vilje

Vild Med Vilje handler om at give plads til en mere robust, oplevelsesrig og mangfoldig natur. Byens natur er i dag præget af intensiv pleje, hvor ukrudtet skal fjernes, græsset skal slåes og hækken klippes ned. Men hvad sker der egentlig, hvis vi lader naturen vokse vildt og udvikle sig på egne præmisser? Når en grund gøres Vild Med Vilje udvikles der levesteder til et væld af arter, og giver os mennesker mulighed for at opleve naturens rigdom i hverdagen. Vilde områder giver blandt andet frirum til afkobling, stimulering af vores sanser og forstærker årstidernes skiften. Vild Med Vilje er et fællesskab, som formidler et nyt syn på naturen ved at udfordre folks forståelse af ukrudt, kryb og kravl. Det handler om at give plads til mere vild og mangfoldig natur, dér hvor vi bor, lever, arbejder og leger.

HVORFOR VILDSKAB? Både globalt og i Danmark er det et stort problem, at levesteder forsvinder og arter uddør. Naturens rigdom er i den grad under pres. Hvis denne udvikling skal vendes, er det vigtigt, at vi mennesker aktivt vælger at give plads til en rig og mangfoldig natur, og at vi undersøger hvordan vi kan leve i samspil med den.

Mange mennesker i Danmark er desværre meget lidt i kontakt med naturen og har sjældent kendskab til selv de mest almindelige planter og dyr. Vild Med Vilje handler derfor også om at udbrede kendskabet og fascinationen til hvordan vi kan gøre en positiv forskel for biodiversiteten.

ALLE KAN BLIVE VILDE Vild Med Vilje er åbent for at alle kan deltage. Både kommuner, virksomheder, institutioner og private haveejere, kan gøre deres områder til vilde oaser og fortælle historien om det på vildmedvilje.dk. DTU Aqua , Lergravsparken , Lystrup , Tåsinge Plads , Elverparken og mange flere er allerede blevet erklæret Vild Med Vilje. Hvis man ønsker at få assistance til at iscenesætte og formidle sit Vild Med Vilje areal professionelt, eller har behov for at arrangere høslæt og undervisning i forbindelse med det, kan Habitats tilbyde til dette.

Det er vores drøm at rigtig mange Vild Med Vilje områder vil blomstre op over hele landet, og bidrage til et større kendskab til hvad vi mennesker kan gøre for naturens mangfoldighed helt lokalt. Vi drømmer også om at Vild Med Vilje vil sætte gang i samtalerne om menneskets rolle i naturen.

Læs mere her og følg med i projektets udvikling på www.vildmedvilje.dk