Vand til liv i Kokkedal

Habitats var i sommeren 2012 med til, i samarbejde med Thing & Wainø, Moe og Brødsgaard, Kant, ACT, at udarbejde et forslag til den indbudte arkitektkonkurrence ’Klimatilpasning Kokkedal’. Det blev til forslaget ’Vand Til Liv i Kokkedal’.

Det tager udgangspunkt i de grønne kvaliteter, strukturer og rumlige forløb, som Kokkedal rummer i dag, i en direkte styrkelse af det eksisterende landskab og den eksisterende topografi. Forslaget er baseret på en ide om at se vandet som en livgivende faktor og som en essentiel del af økosystemerne. Dermed skabes der klimatilpasning, nye mødesteder, sociale sammenhænge, fødevareproduktion, rekreation og fælles identitet, som i sidste ende øger livskvaliteten og trygheden for beboere i Kokkedal.

Desværre blev forslaget erklæret ukonditionsdygtigt, da Thing & Wainø efter afleveringen blev erklæret konkurs, men ideerne fra forslaget og det gode samarbejde levere videre.

Se mere her