Vært for det vilde

Habitats blev sommeren 2016 hyret til at rådgive Grundfos i forhold til at ekstensivere driften af udearealerne på koncernens hovedsæde i Bjerringbro til fordel for biodiversitet, budget og bæredygtighed.

Formålet med samarbejdet var at fremme en mere rig og mangfoldig natur, samt formidle dette, både internt til medarbejder og eksternt til kunder, samarbejdspartnere og lokalsamfund, så der blev skabt forståelse det nye vilde udtryk.

Habitats udviklede i den forbindelse kampagnen ’Vært for det vilde’, som nu er Grundfos’ platform for formidlingen af deres indsatser for biodiversitet på udearealerne. Desuden udviklede Habitats skilte til at formidle indsatsen på stedet, og en vejledning til gartnerne i at arbejde med mere vild natur. Endelig stod Habitats også for at udvikle en præsentation af projektet, med tekst og billeder, til brug på Grundfos intranet. Ændringerne i driften er afklaret i forhold til ISS, der står for den daglige drift. Projektet er en milepæl fordi Grundfos dermed bliver den første store virksomhed i Danmark, der aktivt arbejde med at fremme biodiversitet gennem driften af udearealerne, og formidler dette eksternt.

Se mere her