Urban succession på Grønttorvet, Ny Valby

Habitats har fungeret som sparringspartner og ideudvikler for Polyform Arkitekter i udviklingen af grønne og bæredygtige aspekter i byudviklingen af Ny Valby, Grønttorvet. Grønttorvet i Valby skal forvandles til en social bæredygtig bydel med et grønt park-hjerte.

Siden 1958 har det 16 hektar store område været præget af grå industri med de tillukkede grønthaller i midten. I efteråret 2015 forlader grønthandlerne torvet og herefter planlægges at begynde udviklingen af POLYFORM Arkitekters nye masterplan for området.
Habitats har givet ideer til udviklingen af samspil mellem natur og kultur, særligt med forslag om at skabe en pionerkultur, både botanisk og kulturelt. Til det blev det foreslået at arbejde videre med temaerne: Pionermennesker og -planter, pionerlandskabet / succession, ressourcestrømme og pionervirksomheder.

I Ny Valby er der mulighed for både naturlig succession, og for at lade nogle af byens vilde og kreative kræfter få et frirum til at bygge, lege og folde sig ud. Det etablerer en entreprenant og kreativ kultur, og en levende natur i området, som starter tidligt i omdannelse og vokser til over mange år.

Se mere her