Den Vilde Byhave Pelican Self Storage

Den Vilde Byhave er et landskabeligt visitkort, hvor det vilde og dyrkede er tænkt i samspil og skaber en frodig bynatur, hvor både insekter, aktive frivillige og forbipasserende tilgodeses.

Efterår 2019 – Forår 2020

KAB ’Vild Med Vilje’

Habitats har indgået en aftale med KAB, om at boligafdelinger i KAB-fællesskabet kan få skrædder-syet hjælp til at omdanne ubrugte græsarealer og udearealer til vildere naturområder, som er rige på planter, insekter og fugle.

2019 – Igangværende

InfraNatur

De danske baneterræner rummer en unik biodiversitet. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor afsat 3 millioner kr. til at styrke den unikke natur, der findes på Danmarks banearealer. Banedanmark og Miljøstyrelsen samarbejder om at gennemføre indsatsen.

30-11-2018

Ledøje Fælled – Fra spildevandsbassin til rekreativ oase

Habitats er i fuld gang med at omdanne et åbent spildevandsanlæg i landsbyen Ledøje til et overdækket bassin med rekreative funktioner på toppen. Projektet er et spændende eksempel på hvordan man kan gøre spildevandstekniske anlæg til rekreative områder med øget naturværdi, lavt driftsniveau og have betydning for fælleskaber i byen, bl.a. i forbindelse med byens fårelaug.

20-10-2016

Visionsplan for Det Grønne Frejlev

Aalborg Kommune begynder at bruge nye måder at vedligeholde naturarealer og grønne områder, så der kan blive plads til rigere natur.

Oktober 2019 – Februar 2020

Vært for det vilde

Habitats blev sommeren 2016 hyret til at rådgive Grundfos i forhold til at ekstensivere driften af udearealerne på koncernens hovedsæde i Bjerringbro til fordel for biodiversitet, budget og bæredygtighed.

12-09-2016

Nordpilen

Nordhavnen er Københavns nyeste bydel. Frem af havnens rå og industrielle historie vokser en ny, bæredygtig og mangfoldig by – for københavnerne og deres børn. NORDPILEN er Lejerbo Københavns bud på det projekt, der skal indfri potentialet – og løse udfordringerne – som den første almene boligbebyggelse i Nordhavnens første kvarter: Århusgadekvarteret med en attraktiv beliggenhed ved havnen.

31-07-2015

Byen til Vandet – Randers

”Byen til Vandet” er et visionært og komplekst byudviklingsprojekt. Det er åbenlyst, at et projekt så værdifuldt for Randers skal sikres den bedste fødsel gennem de bedste økonomiske og byplanmæssige rammebetingelser for en realisering.

30-04-2015

Better Energy

Better Energy har ønsket at koble anlæggelsen af en solcellepark i Blangslev i Næstved Kommune sam-men med muligheden for at øge biodiversiteten.


Februar 2020 – igangværende

Grøn Vision For Grundet

Målet med Grøn Vision for Grundet er at give plads til en mere vild og mangfoldig natur og skabe spændende naturoplevelser for Grundets beboere.

Sommer 2019 – forår 2020

Bæredygtig drift af grønne arealer i Lejre

I løbet af 2014 har Habitats hjulpet Lejre Kommune med at lave nogle testarealer for bæredygtig drift af kommunens grønne arealer

18-09-2014

DTU BiodiversiTEST

BiodiversiTEST handler om at øge biodiversiteten på DTUs campusarealer, og sikre bedre oplevelser for alle der besøger DTU.

18-09-2014

Urban succession på Grønttorvet, Ny Valby

Habitats har fungeret som sparringspartner og ideudvikler for Polyform Arkitekter i udviklingen af grønne og bæredygtige aspekter i byudviklingen af Ny Valby, Grønttorvet. Grønttorvet i Valby skal forvandles til en social bæredygtig bydel med et grønt park-hjerte.

31-07-2014

Land Art Vilvorde Kursuscenter

Hvad gør man når stormen vælter eller beskadiger havens træer? Fjerner man bare det døde ved og laver brænde eller flis af det?

Ikke hvis du spørger Habitats. Der er nemlig brug for mere dødt ved i den danske natur for biodiversitetens skyld. Selv i vores haver og parker er der også plads til det døde ved, hvis vi bruger vores kreativitet.

04-05-2014

Vores Park – Gellerup og Toveshøj

Målet med ‘Vores Park’ er at gøre landskabet til katalysator for den samlede revitalisering af helhedsplanen for Gellerup. Nøgleord for vores tilgang til opgaven er tryghed, aktivitet og inddragelse.

31-03-2014

Fremtidens gårdhave med LAR

Hvad nu hvis nye typer fælleskaber, en mere mangfoldig bynatur og et væld af oplevelser for store og små, var en helt naturlig del af klimatilpasningen og håndtering af regnvand i byens gårdhaver?

28-02-2014

Naturpleje i Utterslev Mose

Naturpleje med Frivillige i Utterslev Mose handlede om at motivere og inddrage frivillige, i det direkte biodiversitetsfremmende arbejde på Langholmen og i Kirkemosen.

30-09-2013

Biodiversitet i byer

‘Biodiversitet I byer’ er udarbejdet med det formål at levere idéer, inspiration og forslag, som kan skabe synergier mellem en øget biodiversitet i byen.

01-02-2013

Vand til liv i Kokkedal

Habitats var i sommeren 2012 med til, i samarbejde med Thing & Wainø, Moe og Brødsgaard, Kant, ACT, at udarbejde et forslag til den indbudte arkitektkonkurrence ’Klimatilpasning Kokkedal’.

07-06-2012

Kompetenceområder

Tænke biologisk

I Habitats tænker vi biologisk, og det er med til at sikre at vi får både hensyn til arter og økosystemer ind i vores arbejde, men også at vi giver plads til at lade naturen gøre en del af arbejdet.

Designe landskaber

Der findes steder der er helt til for naturen skyld, og steder der er udelukkende for mennesker, vi leder efter og skaber dem der har en skøn blanding af begge dele, og som kan være hybrider mellem byzoner, landbrug, parker og læringsrum.

Sikre udvikling i organisationer

Vi hjælper virksomheder og andre organisationer med at udvikle en strategi for biodiversitet, og sikrer at den er faglig velfunderet og fungerer i praksis. Det kræver mål, målinger og formidling, som vi også hjælper med.

Inspirere

En af de største indsatser for biodiversitet er oplysning, og udbredelse af kendskab til hvor vidunderlig naturen er, og hvor vigtigt det er at vi omgående arbejder for at fremme den.