Nordpilen

Nordhavnen er Københavns nyeste bydel. Frem af havnens rå og industrielle historie vokser en ny, bæredygtig og mangfoldig by – for københavnerne og deres børn. NORDPILEN er Lejerbo Københavns bud på det projekt, der skal indfri potentialet – og løse udfordringerne – som den første almene boligbebyggelse i Nordhavnens første kvarter: Århusgadekvarteret med en attraktiv beliggenhed ved havnen.

I en begrænset projektøkonomi har vi prioriteret en enkel og rationel grundkonstruktion, der frisætter værdi, så vi kan skabe en varieret bebyggelse med kvalitet i form af materialer, der patinerer smukt, altaner og haver samt et stærkt taglandskab integreret i designet. Her har det særlige oplevelsesrige pionerlandskab, der kendetegner havnens miljø, været inspirationskilden. Dertil kommer gode, funktionelle boliger med et twist, der gør dem attraktive for mange typer beboere. Hovedgrebet er robust for de tilpasninger, der måtte komme i dialog med projektets interessenter.

Se mere her