Livet Efter Døden

Hvad sker der med bytræer når de fældes eller vælter i storme?
Kan døde træer bidrage med identitet og liv til byens rum?

Fire træer fra Skt. Kjelds Plads er fældet, for at give plads til nye fjernvarmerør. Træerne har nu fået nyt liv som skulptur i kvarteret, og som levested for et væld af små undseelige arter vi knap kan se.

Man kan gå på opdagelse i skulpturen, opleve rummets dynamik og mærke barken mod sine håndflader. Man kan nyde træet forgå og livet genopstå.

Udført af Habitats i 2015 for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter

Læs mere her og på Klimakvarter.dk