Kommuner

Kommuner er vigtige aktører i kampen for mere vild natur i byerne

De danske kommuner er vigtigt aktører i forhold til at fremme fokus på biodiversitet og den biologiske mangfoldighed. Kommunerne har både råderetten over store arealer og direkte kontakt til borgere i deres hverdag.

Biodiversitetsstrategier

Habitats har hjulpet Københavns Kommune med udvikling og forarbejde af den kommende biodiversitetsstrategi, som forventes vedtaget i sommeren 2022. Habitats har inddraget og engageret københavnerne i biodiversitetsstrategien gennem bl.a. guidede gåture, der har haft fokus på bynatur og naturens rolle og plads i byen.

Derudover har Habitats leveret faglig sparring og kvalitetssikring på Solrød Kommunes ’Naturkvalitetsplan 2020-24′. Planen skal være med til at fokusere kommunens arbejde med biodiversitet på tværs af institutionen.

Habitats har hjulpet både Frederiksberg Kommune og Odense Kommune med kortlægning af urbane biotoper i kommunen og deres betydning for kommunens samlede biodiversitet. Kortlægningen giver mulighed for politisk prioritering af biodiversitetsindsatser på arealerne.

Habitats har udarbejdet ‘Visionsplan for Det Grønne Frejlev’, og nu er Aalborg Kommune i gang med at realisere forskellige projekter, der med til at understøtte Frejlevs grønne og bæredygtige profil.