Grøn Vision for Grundet

Målet med Grøn Vision for Grundet er at give plads til en mere vild og mangfoldig natur og skabe spændende naturoplevelser for Grundets beboere.

I Grundet nord for Vejle er en gruppe af grundejerforeninger gået sammen om at omdanne deres fælles arealer til at rumme mere vild natur. Habitats har udarbejdet en visionsplan og hovedprojekt for Grundet, der rummer tiltag som driftsomlægninger og anlægsarbejder. Driftsændringerne er bl.a. græsning og høslæt hvor der før var klippet græs og ændret slåhøjde på de mange græsrabatter som sikrer en rigere blomstring.

Anlægsarbejdet består af etablering af vildeng og bakker, områder til frisuccession og etablering af en sommerfuglehave. Projektet anlægges i løbet af foråret 2020, hvor Habitats fungerer som tilsynsførende rådgiver under anlægsfasen. Habitats har desuden udarbejdet en plejeplan som sikrer en høj grad af biodiversitet på Grundets fællesarealer – også for fremtiden.

Se mere her