Fremtidens gårdhave med LAR

Hvad nu hvis nye typer fælleskaber, en mere mangfoldig bynatur og et væld af oplevelser for store og små, var en helt naturlig del af klimatilpasningen og håndtering af regnvand i byens gårdhaver? Og hvad nu hvis fremtidens gårdhaver samtidig spillede en aktiv rolle i at forbedre byens vandbalance, forbedre mikroklimaet og mindske luftforureningen i byen?

Ville det kunne motivere fremtidens beboere til nye typer af aktiviteter, fælleskaber og måder at tage ejerskab til gården og livet i gården på? Ville det forme grundlag for helt nye typer gårdmiljøer, hvor forbindelser mellem gade og gård, aktivitet, stille hjørner, skybrudsvand, private og semiprivate zoner flyder ind og ud mellem hinanden i nye meningsfulde relationer, og æstetisk tager form fra vejr, liv og brug?

Disse spørgsmål og visioner er hvad teamet har vundet totalrådgivningen på at understøtte og opbygge i et meningsfuldt samspil mellem nature, beboere, fagfolk.

Se mere her