DTU BiodiversiTEST

BiodiversiTEST handler om at øge biodiversiteten på DTUs campusarealer, og sikre bedre oplevelser for alle der besøger DTU.

Personalet i Campus Service og Habitats har siden opstartsworkshoppen arbejdet tæt sammen om at udvikle nye former for drift af de grønne arealer. Fokus har været på at inddrage personalet og give medarbejderne et kompetenceløft inden for naturpleje med biodiversitet som formål. Samarbejdet har bestået i oplæg, diskussioner og ekskursioner, samt praktisk arbejde med bl.a. høslæt.

I løbet af 2014 har to arealer på DTU campus i Lyngby og et på campus på Risø fungeret som forsøgsarealer, hvor der afprøves nye driftsformer, og hvor den biologiske udvikling følges nøje.

Målet er at skabe tidssvarende rekreative områder, der bidrager til øget biodiversitet med passende respekt for det historiske udtryk fra DTU’s grundlæggelse.

Indsatsen for at øge biodiversiteten på campusarealerne er desuden en del af DTU’s indsats for at være et bæredygtigt universitet, og BiodiversiTEST bidrager i den forbindelse til at bidrage til opfyldelsen af DTU’s overordnede bæredygtighedsmål.

Se mere her