Dong Energy

Habitats blev i efteråret 2014 hyret til at rådgive DONG Energy i deres arbejde med biodiversitet. Habitats hjalp med at formulere tilgangen til arbejdet med biodiversitet, og med at arrangere og afholde en workshop for repræsentanter fra alle fire forretningsområder i DONG Energy. Endelig bidrog Habitats også til opsamlingen.

Workshoppen havde til formål at etablerer en samlet forståelse af muligheder og udfordringer i at arbejde med biodiversitet i en stor virksomhed, og udforme et sæt af principper for det videre arbejde. I den forbindelse tog workshoppen udgangspunkt i inspiration fra udenlandske virksomheders indsats for biodiversiteten, og andre referencer for praktisk arbejde med økosystemer og økosystemtjenester. Der blev desuden formuleret en række forslag til hvordan arbejde med biodiversitet yderligere kan integreres i DONG Energy.

Biodiversitet er et vigtigt emne som i stigende grad globalt kommer på virksomheders dagsordenen. I Danmark er der hidtil kun få virksomheder som har formuleret en biodiversitetsstrategi, iværksat tiltag eller inkluderet det i miljø- eller CSR rapporter. Derfor er det meget interessant at DONG Energy har taget de første skridt, og erfaringer her fra kan fungere som god inspiration for mange flere virksomheder.

Se mere her