Byen til Vandet – Randers

”Byen til Vandet” er et visionært og komplekst byudviklingsprojekt. Det er åbenlyst, at et projekt så værdifuldt for Randers skal sikres den bedste fødsel gennem de bedste økonomiske og byplanmæssige rammebetingelser for en realisering.

Forundersøgelsen handler derfor om at finde og formidle de potentialer og synergier, der ligger i spændingsfeltet mellem byliv, klimatilpasning og trafik. Opgavens bevidste fokus på at se fremtidens Randers ud fra en holistisk og økonomisk bæredygtig tilgang er yderst interessant og visionær.

At starte ”bagfra” med udgangspunkt i konkrete investeringer i infrastruktur og klimatilpasning som afsæt for en fremtidig kvalitativ bæredygtig byudvikling, er på én gang provokerende og yderst interessant. Opgaven kan ikke gribes an med traditionel silotænkning, hvor hver enkel anlægsinvestering vurderes for sig i parallelle analysespor. Opgaven fordrer en helhedsorienteret tilgang, hvor der fokuseres på at sammentænke byens og naturens visuelle og rummelige udtryk med Randers’ vitale infrastrukturelle og klimatilpasningsmæssige udfordringer.

Se mere her