Boligorganisationer

Inviter naturen indenfor

naturen inviteres helt tæt på dér, hvor vi bor, færdes og lever, løfter vi både naturen og giver vores eget liv et løft, gennem sundhed, skønhed og samskabelse.

Mange boligforeninger råder over store græsklædte fællesarealer, der ofte ikke bliver brugt. Der ligger derfor et stort potentiale for at fremme en mere vild natur hos de mange boligforeninger, hvorfor Habitats gennem tiden har arbejdet tæt sammen med adskillige boligforeninger fordelt over hele landet – både private og almennyttige såsom KAB, FAB og BO-VEST.

Det tætte samarbejde har udmøntet sig i en specifik metode til at analysere og kategorisere biodiversitetspotentialer i grønne fællesarealer, med udgangspunkt i den landskabelige og biologiske kontekst, som de indgår i. 

I dag kan Habitats derfor identificere biodiversitetspotentialerne på jeres grønne fællesarealer, og vi hjælper gerne med at udføre biologiske analyser for at fremme biodiversiteten på netop jeres områder. 


Skitseforslag og visionsplaner

Ønsker I at omforme jeres grønne fællesarealer, så de rummer meget mere natur og biodiversitet, så kan Habitats levere skitseforslag eller visionsplaner i forskellige skala, som kan være med til at forankre naturindsatsen og få den til at spille en fremtrædende rolle. Habitats har blandt andet udarbejdet en visionsplan for en gruppe grundejerforeninger i Grundet nord for Vejle og et skitseforslag til andelsboligforeningen Schifters Kvarter i København.


Workshops

Workshops med fokus på naturnær drift kan være med til at indfri potentialerne for mangfoldig natur og biodiversitet. Habitats faciliterer derfor events der kan være med til at forankre indsatsen for biodiversitet hos beboere, og til at engagere beboerne i projekterne. 

Nedenfor kan I læse lidt mere om hvad det er vi tilbyder, og hvordan vi kan hjælpe jer videre i jeres arbejde for mere biodiversitet.


En komplet løsning
med synlige resultater

Med et team af erfarne eksperter inden for biologi, landskabsarkitektur, skovbrug og data hjælper vi jer igennem hele processen. Vi har gennem flere års erfaring opbygget et værktøj: en Startpakke, som giver jer en konkret plan og synlige resultater på jeres områder samt en dertilhørende plan for det videre arbejde med biodiversitet.

“Startpakken” – et værktøj

foranalyse

Vi indleder samarbejdet med en dialog omkring behovsafklaring og idégenerering hvor vi hjælper med af afklare behov og muligheder samt tager hensyn til et givent budget. Vi laver en foranalyse af boligforeningens omkringliggende lokale forhold og et registreringsbesøg i afdelingens grønne områder, hvor driftspersonale og interesserede beboere kan deltage. Her ser vi på konkrete naturpotientialer og hvordan disse kan udvikles. 

startpakken

På baggrund af foranalyse udarbejdes en rapport – “Startpakken” – der inkluderer point-vurdering af områdets biodiversitetspotientiale og vores konkrete anbefalinger til indsatser. 

Startpakken indeholder generelt forslag til driftsændringer , samt små og store anlægstiltag, men vi fokuserer altid på at udvikle ud fra de naturpotentialer man har i forvejen. I startpakken kan I desuden finde  inspiration til plantevalg, som bidrager til øget biodiversitet.

udvid med flere indsatser

Med Startpakken som basis har I nu mulighed for selv at arbejde videre med anbefalingerne. I kan også kigge ind i Beslutningstræet som arbejdsværktøj til det videre arbejde. Her får i mulighed for at plukke netop de elementer der giver bedst mening for jeres boligorganisation for at styrke implementeringen af biodiversitetsindsatserne, samt øge opmærksomheden og viden blandt jeres beboere og personale.  

Rådgivning & sparring

For at styrke det videre arbejde og sikre, at det anlagte område forbliver en god investestering, har I mulighed for at rå sparring og rådgivning fra vores eksperter i Habitats. Vi har udviklet tre forskelllige Naturrådgivningspakker hvor I får tilknyttet en fast kontaktperson I kan ringe eller skrive til, hvis der skulle opstå noget undervejs. 

Kontakt os for en snak om indhold og mulighederne for Naturrådgivning. 

Uforpligtende snak 

Er I klar til at tage en uforpligtende snak omkring mulighederne for mere biodiversitet i netop jeres boligforening er I meget velkommen til at kontakte os her