Biodiversitet i byer

‘Biodiversitet I byer’ er udarbejdet med det formål at levere idéer, inspiration og forslag, som kan skabe synergier mellem en øget biodiversitet i byen.
Synergier mellem biodiversitet og de mange initiativer og tiltag, som allerede foregår i forbindelse med udvikling og planlægning af vores byer. Kataloget tager afsæt i aktører på hvert af de forvaltningsmæssige niveauer: stat, regioner, kommuner, spildevandsselskaber, virksomheder, foreninger, borgere. Der lægges dermed op til, at flere aktører i forskellige sammenhænge kan begynde at se sig som aktive medspillere i indsatsen for en rig natur.

Idekataloget er iværksat netop nu for at inspirere til at få biodiversitet indarbejdet i klimatilpasningen af vores byer. Det er ønsket, at biodiversitet fremover bliver et spørgsmål, som alle, der beskæftiger sig med byers udvikling, tænker ind og tager stilling til, i forbindelse med drift af byens grønne arealer, klimatilpasning, den sunde by og byggeri.

Læs publikationen her