Better Energy

En solcellepark med plads til en vildere og mangfoldig natur

Better Energy har ønsket at koble anlæggelsen af en solcellepark i Blangslev i Næstved Kommune sammen med muligheden for at øge biodiversiteten.

Forslaget udspringer af et ønske om at kombinere hensynet til både klima, natur og mennesker, samt er helt i tråd med FN’s Verdensmål om at lave en helhedsorienteret løsning for at skabe en bedre fremtid.

Indsatsen bliver udrullet som et pilotprojekt, der er designet til at demonstrere, hvordan solcelleanlæg kan skabe endnu bedre betingelser for dyreliv og økosystemer. Solcelleanlæg kan være vigtige trædesten for dyreliv og økosystemer og bidrage til habitatnetværk, som kan hjælpe med at bekæmpe et fald i den lokale biodiversitet.

Habitats har på baggrund af grundige biologiske analyser udarbejdet otte nedslagspunkter i solcelleparken Blangslev, der er nøje planlagt i overensstemmelse med omgivelserne. Rundt om projektområdet er der en del enge, moser, en sø mm., der er klassificeret til at have høj biodiversitet. De otte nedslagspunkter, der dækker 5,6 ha af solcelleparken samlede 67 ha, er indarbejdet på arealet for at sikre, at naturen får de bedste forudsætninger for at udfolde sig og trives over årene. En sti samler de otte nedslagspunkter, så besøgende og gæster får mulighed for at komme helt tæt på naturinsatserne.

Habitats har stået for skitsering samt hoved-projektering af projektet.

Se reference som pdf her